Partner serwisu
14 października 2015

TAURON realizuje strategię inwestycyjną

Kategoria: Aktualności

TAURON realizuje plan inwestycyjny zawarty w „Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023”. Projekty inwestycyjne są finansowane ze środków własnych i zewnętrznych. Celem planowanego na listopad podniesienia kapitału jest wsparcie tego programu.

TAURON realizuje strategię inwestycyjną

– TAURON prowadzi strategiczne projekty praktycznie we wszystkich obszarach biznesowych - od wydobycia, przez dystrybucję, wytwarzanie, po obsługę klienta. Naszymi priorytetami są odbudowa mocy wytwórczych, modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego oraz zabezpieczenie dostaw paliwa w ramach Grupy – mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Przyjęta w 2014 r. strategia korporacyjna uwzględnia zmieniające się realia regulacyjne, rynkowe i trendy w energetyce oraz określa główne kierunki inwestycyjne dla poszczególnych obszarów działalności Grupy. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2023 wyniosą ok. 37 mld zł. W okresie 2014 r. – I poł. 2015 r. zrealizowano inwestycje o łącznej wartości prawie 5 mld zł. Większość tych środków została przeznaczona na inwestycje w obszarach dystrybucji i wytwarzania.

Do kluczowych projektów Grupy TAURON należą:

  • budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III,
  • budowa bloku gazowo - parowego klasy 413 MW w Elektrowni Łagisza,
  • inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej umożliwiające przyłączanie źródeł (w tym rozproszonych), a także sprostanie wyzwaniom wprowadzanej regulacji jakościowej,
  • inwestycje w źródła kogeneracyjne oraz modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczej,
  • inwestycje w górnictwie w celu zabezpieczenia dostaw paliwa dla istniejących i planowanych jednostek wytwórczych.

Realizacja planu inwestycyjnego w zamierzonym kształcie wymaga pozyskania dodatkowego finansowania. 13 października zarząd TAURONA podjął decyzję o zwołaniu na 9 listopada Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym między innymi planuje się podwyższenie kapitału zakładowego o 400 mln złotych poprzez emisję 80 mln akcji niemych o wartości nominalnej 5 złotych każda.

Pozyskanie finansowania przez podniesienie kapitału zakładowego nie będzie miało negatywnego wpływu na wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA, który na koniec pierwszego półrocza 2015 r. kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,93x. Dodatkowo takie działanie powinno być pozytywnie odebrane przez instytucje finansowe oraz wpłynąć na podwyższenie oceny zdolności kredytowych spółki poprzez poprawę relacji kapitałów własnych do zadłużenia zewnętrznego.

W przypadku uzyskania pozytywnych decyzji Walnego, kapitał zakładowy TAURONA wzrośnie do 9,16 mld złotych. Wkład na poczet podwyższenia kapitału zakładowego wniesie do spółki aportem Skarb Państwa w formie akcji będących w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Status prac przy kluczowych projektach

Źródło i fot.: TAURON

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ