Partner serwisu
11 stycznia 2016

TGE kończy rok 2015 z najwyższymi w historii wolumenami na rynkach spot energii elektrycznej i gazu

Kategoria: Aktualności

Wolumen na rynku spot energii elektrycznej osiągnięty w 2015 r. wyniósł 25 140 254 MWh i był o 5,5 proc. wyższy niż rok wcześniej, a zarazem najwyższy w historii TGE.

TGE kończy rok 2015 z najwyższymi w historii wolumenami na rynkach spot energii elektrycznej i gazu

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w roku 2015 r. wyniósł 186 702 484 MWh, co oznacza spadek o 0,1 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Na Rynku Dnia Następnego wolumen obrotu wyniósł 25 077 034 MWh – wzrost o 5,6 proc. w relacji rok do roku i najwyższy wynik w historii tego rynku TGE. Średnia ważona wolumenem cena energii na RDN wyniosła w 2015 roku 155,66 PLN/MWh i była niższa w stosunku do poprzedniego roku o 29,09 PLN/MWh (184,75 PLN/MWh w roku 2014).

Na rynku terminowym obroty osiągnęły wartość 161 562 230 MWh, spadając o 0,9 proc. r/r. Średnia ważona wolumenem cena kontraktu BASE_Y-16 wyniosła w 2015 roku 164,37 PLN/MWh i była niższa w stosunku do analogicznej ceny kontraktu BASE_Y-15 w roku 2014 (169,25 PLN/MWh) o 4,88 PLN/MWh.

Rynek Instrumentów Finansowych

4 listopada Towarowa Giełda Energii uruchomiła Rynek Instrumentów Finansowych (RIF),
na którym przedmiotem obrotu są rozliczane pieniężnie kontrakty futures na określany na Rynku Dnia Następnego indeks TGe24.

TGE planuje budowę rynku etapami, przewidując, że uzyskanie jego płynności zajmie co najmniej rok, co pokazują doświadczenia innych rozwiniętych rynków. Obecnie w zakresie rozwoju RIF giełda koncentruje się na edukacji otoczenia rynkowego. Prowadzone są rozmowy ze spółkami, które mogłyby pełnić funkcję animatora już na przełomie I i II kwartału br.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w roku 2015 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 106 868 146 MWh. Oznacza to spadek w porównaniu do roku 2014 r.
o 4,3 proc.

Odnotowano znaczne wzrosty wolumenu obrotu na rynku spot gazu ziemnego. Dla transakcji zawartych w ubiegłym roku wyniósł on 13 925 081 MWh. Oznacza to wzrost o 111,84 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Wolumen na RDBg wyniósł 3 447 180 MWh wzrastając o 191,4 proc., podczas gdy wolumen na RDNg wyniósł 10 477 901, wzrastając o 94,4 proc. Średnia ważona wolumenem cena gazu ziemnego na rynku spot wyniosła w 2015 roku 87,46 PLN/MWh i była niższa w stosunku do roku poprzedniego o 17,54 PLN/MWh (105,00 PLN/MWh w roku 2014).

Wolumen obrotu gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wyniósł w roku 2015 92 943 065 MWh. Średnia ważona wolumenem cena kontraktu GAS_BASE_Y-16 wyniosła w 2015 roku 95,35 PLN/MWh i była niższa w stosunku do analogicznej ceny kontraktu GAS_BASE_Y-15 w roku 2014 (110,46 PLN/MWh) o 15,11 PLN/MWh.

Rynek Praw Majątkowych

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł 58 926 414 MWh w  2015 r., wzrastając w skali roku o 63,6 proc.

Średnia sesyjna cena roczna praw majątkowych dla zielonych certyfikatów wyniosła w ubiegłym roku 123,60 PLN/MWh, spadając o 62,93 PLN/MWh w stosunku do roku 2014 (186,53 PLN/MWh).

Członkowie TGE

Na koniec 2015 r. status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 67 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 grudnia 2015 r. członkami rejestru było 2539 podmiotów. W roku 2015 r. przybyło ich aż 414, czyli prawie o 2/3 więcej niż w roku 2014.

Na Rynku Instrumentów Finansowych status członka RIF uzyskało siedem podmiotów: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A., PGE Dom Maklerski, IRL Polska Sp. z o.o., DUON Marketing and Trading S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz ING Securities.

Podsumowanie obrotów na TGE w grudniu 2015 r.

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w grudniu 2015 r. wyniósł 16 940 787 MWh, co oznacza wzrost o 5,5 proc. w stosunku do grudnia ubiegłego roku.

Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 14 484 237 MWh – wzrost o 4,2 proc. w relacji rok do roku.

Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 2 451 053 MWh – wzrost o 13,2 proc. r/r.

Rynek Instrumentów Finansowych

Ostateczny Kurs Rozliczeniowy (OKR) dla wygasającej w grudniu serii kontraktu futures wyniósł 143,07 PLN/MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w grudniu 2015 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 8 236 810 MWh. Oznacza to spadek w porównaniu do grudnia 2014 r.
o 3,2 proc.

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 1 533 048 MWh wzrastając o 33,3 proc., natomiast na Rynku Dnia Bieżącego gazu osiągnął wartość 423 591 MWh wzrastając o 0,1 proc.

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 6 280 171 MWh, spadając o 9,5 proc.

Rynek Praw Majątkowych

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w grudniu ubiegłego roku 5 371 902 MWh, spadając w skali roku o 16,1 proc.

Źródło: TGE

Fot. freeimages

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ