Partner serwisu
15 stycznia 2016

Firma Tymbark wybudowała innowacyjną farmę fotowoltaiczną

Kategoria: Aktualności

Tymbark, lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, wybudował nowoczesną farmę fotowoltaniczną. Celem inwestycji  jest wykorzystanie odnawialnego źródła energii i tym samym kontynuacja działań proekologicznych w spółce.

Firma Tymbark wybudowała innowacyjną farmę fotowoltaiczną

 

Zakład w Tymbarku posiada już własną, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, jak również zakładową kotłownię gazową. Do pozyskiwania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu wykorzystywany jest także biogaz (w procesie trigeneracji), a zakład pracuje w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną – linie produkcyjne są energo- i wodooszczędne. Łącznie w latach 2005-2015 Tymbark zainwestował około 250 milionów złotych w innowacyjne projekty ekologiczne i technologiczne.

Firma Tymbark, lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, wybudowała innowacyjną instalację do produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy 1 MW. Podstawowym celem jest wykorzystanie odnawialnego źródła energii i tym samym kontynuacja działań proekologicznych w spółce. Realizację projektu rozpoczęto w marcu 2015 roku, natomiast jej uruchomienie nastąpiło pod koniec ubiegłego roku.Inwestycja została zrealizwana w zakładzie w Tymbarku na powierzchni ok. 2 hektarów. W ramach farmy fotowoltanicznej zostało zamontowanych prawie 4000 paneli  fotowoltaicznych. Na terenie farmy zainstalowano także stację meteorologiczną oraz wykonano aparaturę monitoringu.

Pomysł  wykonania instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wynika z chęci poprawienia bilansu energetycznego zakładu. Dzięki własnej produkcji energii elektrycznej zwiększa się niezależność Spółki od zewnętrznych źródeł. Zakład w Tymbarku odznacza się dużą skalą produkcji, a co za tym idzie dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cieplną. Energia elektryczna wykorzystywana jest głównie do celów technologicznych i produkcji chłodu, natomiast energia cieplna do celów technologicznych i grzewczych.

W ostatnich latach widoczny jest wzrost wykorzystywania energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej, ale także wśród odbiorców indywidualnych. Korzystny wpływ projektu farmy fotowoltaicznej w Tymbarku na ochronę środowiska, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i uzyskany efekt ekologiczny to odpowiedź na rosnące potrzeby wprowadzania rozwiązań przyjaznych otoczeniu. Proces pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do minimalizowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne, które spółka Tymbark od początku działalności stara się realizować w każdym obszarze swojej  działalności. Zakład posiada własną, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, jak również zakładową kotłownię gazową. Do pozyskiwania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu wykorzystywany jest także biogaz (w procesie trigeneracji), a zakład pracuje w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną – linie produkcyjne są energo- i wodooszczędne.

Farma fotowoltaiczna powstała dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 a także ogromnego zaangażowaniu pracowników wchodzacych w skład zespołu projektowego. Inwestycja ta jest komplementarna do szeregu rozproszonych działań zrealizowanych w ostatnich latach w Małopolsce, których celem było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest ona także spójna z wieloma realizowanymi w zakładzie w Tymbarku innowacyjnymi projektami ekologicznymi i technologicznymi, których łączna wartość w latach 2005 – 2015 wyniosła ponad 250 mln zł.

 

Źródło, fot. Grupa Maspex Wadowice

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ