Partner serwisu
22 stycznia 2016

Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej

Kategoria: Aktualności

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku prowadzi do zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz na nieodnawialną energię pierwotną. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna konkurs projektów.

Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej

Konkurs projektów proadzony jest w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

O dofinansowanie inwestycji w obecnym konkursie mogą występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.

Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności.

Nabór wniosków jest prowadzony od 22.01.2016 r. do 29.04.2016 r., należy je składać przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego dostępna jest na stronie NFOŚiGW dedykowanej Programowi Infratstruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: NFOŚiGW

Fot. freeimages

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ