Partner serwisu

Klucz Sukcesu dla Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Kategoria: XI Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce

Klucz Sukcesu to wyróżnienie, które redakcja „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” przyznaje osobom i instytucjom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki. Podczas XI Konferencji Ochrona Środowiska w Energetyce statuetkę za wkłąd w rozwój niskoemisyjnych i zeremisjynych technologii pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła otrzymał Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Klucz Sukcesu dla Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Sylwetkę laureata zaprezentował prof. Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej i Polskiej Akademi Nauk. Statuetkę Aleksandrowi Sobolewskiego, dyrektorowi ICHPW, wręczył Adam Grzeszczuk, prezes zarządu BMP.

Laudacja

Redakcja Magazynu  ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA  przyznała Klucz Sukcesu dla Instytutowi Chemicznej Przeróbki Węgla w  Zabrzu za twórczy wkład w rozwój niskoemisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, obejmujących zarówno technologie czystego węgla, technologie wychwytywania i utylizacji CO2, jak i technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest niewątpliwie liderem badań naukowych i przemysłowych w zakresie współczesnych technologii związanych z węglem i biomasą. Ta opinia jest podyktowana nie tylko obserwacją jego aktywności w kraju ale także aktywnością w europejskiej i pozaeuropejskiej przestrzeni badawczej. Stąd przyznanie Klucza Sukcesu Instytutowi jest w pełni uzasadnione.

Instytut został utworzony w 1955 r. Niedawno więc temu obchodziliśmy 60 lecie działalności Instytutu. Spoglądając na ten okres łatwo dostrzec główną filozofię działania Instytutu, która, jak sadzę, była i jest podstawą głównych jego sukcesów. Instytut potrafi łączyć rozległe badania analityczne i w różnych skalach obiektowych wysiłki eksperymentalne. W ten sposób gromadzona wiedza i umiejętności są podstawą do podejmowania  poważnych prac wdrożeniowych w różnych działach gospodarki, w tym  także w energetyce. Rozwój kompetencji merytorycznych umożliwił i umożliwia także   podejmowanie poważnych zadań we współpracy międzynarodowej. Instytut współpracuje przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych z ponad 50. krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Nie jest więc zaskoczeniem, ze od 10 lat Instytut na podstawie oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych jest zaliczany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do jednostek KATEGORII NAUKOWEJ A w grupie wspólnej oceny nauk ścisłych i inżynierskich. Głównymi odbiorcami zaś know-how Instytutu są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, koksowniczego, gospodarki odpadami, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy administracji rządowej i samorządowej.
Aktualnie działalność Instytutu obejmuje:

  • termochemiczną konwersję paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego,
  • racjonalne ogrzewnictwo indywidualne i ciepłownictwo komunalne z uwzględnieniem ograniczania niskiej emisji,
  • procesy termicznego odzysku odpadów oraz wykorzystania stałych paliw wtórnych,
  • efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przerobu węglopochodnych,
  • perspektywiczne procesy pozyskiwania energii z paliw kopalnych.

Poszczególne zagadnienia są podejmowane w różnych projektach badawczych. Jako przykłady można w tym miejscu wymienić: projekt badawczy zamawiany
Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla, Inteligentna Koksownia Spełniająca Wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki(Projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentna Gospodarka), Zadania 1-4 Projektu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

Instytut dysponuje bogatą infrastrukturą laboratoryjną i technologiczną obejmującą wiele unikatowych w kraju i Europie  instalacji badawczych. Wiele z nich jest skupiona w powstałym w 2012 r CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH.

Wyrazem uznania dla efektów działalności Instytutu i jego pracowników sa uzyskane nagrody i wyróżnienia. Można tu wymienić m.in.:

Tytuł Lidera Czystych Technologii w Energetyce, 2010

Diamenty Forbesa, 2010, 2014

Marka – Śląskie – w kategorii nauka, 2014

Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki, 2012, 2014

Złoty Laur Innowacyjności NOT, 2013

Grand Prix EXPOCHEM, 2013

Lider Restrukturyzacji, 2012

Złoty i srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji, 2010

9 złotych medali Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii „BRUSSELS EUREKA”

Laureat konkursu Wojewody Śląskiego „Śląskie na 5” w Kategorii „Ekologia”, 2009

Instytut przez wiele lat konsekwentnej polityki naukowej i w zakresie zwiększania potencjału merytorycznego swej kadry osiągnął wiele godnych uznania sukcesów naukowych i przemysłowych. Jest niewątpliwie ważnym centrum badawczym w zakresie termochemicznej konwersji węgla, biomasy, procesów wytwarzania ciepła i elektryczności oraz ochrony środowiska. Jego inicjatywy badawcze oraz organizacyjne są dostrzegalne nie tylko w kraju ale także w Europie i Świecie. Jest to zasługą wszystkich pracowników Instytutu. W tym miejscu pragnę szczególnie podkreślić zasługi długoletnich dyrektorów Instytutu Prof. H. Zielińskiego oraz prof. Marka Ściążki.  Swoje zasługi ma oczywiście także obecna dyrekcja Instytutu z Dr Aleksandrem Sobolewskim na czele. Należy także podkreślić rolę w rozwoju Instytutu jego Rady Naukowej. Za swojej obecności w Radzie dostrzegam wielkie zaangażowanie dwóch przewodniczących Rady : prof.prof.: Aleksandra Karcza, Krzysztofa Warmuzińskiego

Z całym przekonaniem można stwierdzić, że zasługują na uznanie i wyróżnieniem Kluczem Sukcesu .

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ