Partner serwisu
17 maja 2016

Stabilny rozwój

Kategoria: Artykuły z czasopisma

– Naszym bezwzględnym priorytetem w Skawinie jest długoterminowe utrzymanie istniejących mocy i stopniowy rozwój zakładu. Strategia zarządzania będzie podporządkowana realizacji tego założenia. W praktyce będzie to oznaczało jak
najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału CEZ Skawina – mówi Martin Hančar, prezes zarządu, dyrektor generalny CEZ Skawina S.A.

Stabilny rozwój

W Krakowie wprowadzono zakaz używania węgla w piecach domowych. Czy do dobra wiadomość dla elektrowni CEZ Skawina?

To przede wszystkim doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców miasta, którym zależy na jak najwyższej jakości powietrza w bezpośrednim otoczeniu. Jest szansa, że w perspektywie 3 lat kilkanaście tysięcy trujących pieców zostanie wymienionych na ekologiczne systemy ogrzewania. Wspólnie z partnerami, w ramach prowadzonego programu „Ciepło dla Krakowa”, będziemy starali się zaoferować jak najlepszą ofertę przyłączenia tych lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. To dla nas zarówno duże wyzwanie, jak i szansa na powiększenie grona odbiorców ciepła produkowanego w elektrowni CEZ Skawina.

Jak bardzo to grono ma szansę się powiększyć?

W odpowiedzi na prognozowany wzrost zapotrzebowania na ciepło w aglomeracji krakowskieji rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, w najbliższych latach planujemy szereg działań zmierzających do
rozwoju tego rynku. Chcemy tu ściśle współpracować z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Choć Kraków posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ciepłowniczych wśród polskichmiast, to potencjał rynku może być jeszcze większy. Dalszy rozwój i przyłączanie nowych mocy będą w najbliższych latach determinować głównie dwa  czynniki: nowe inwestycje deweloperskie w zasięgu sieci MPEC Kraków oraz planowane inwestycje rozbudowy samej sieci ciepłowniczej. W najbliższych planach znajduje się powiększenie o kilkanaście kilometrów sieci w samym centrum miasta, z czego będą mogli skorzystać mieszkańcy kamienic znajdujących się przy ponad 40 ulicach. Wśród naszych priorytetów znajduje się popularyzacja systemu do podgrzewania wody użytkowej w tych spółdzielniach, które do tej pory korzystają z ciepła wyłącznie do ogrzewania mieszkania. Pilotażowo prowadzony jest też we współpracy z AGH nowatorski projekt wykorzystania ciepła do produkcji chłodu w urządzeniach klimatyzacyjnych, więc jak widać – planów mamy naprawdę sporo.

Czy CEZ Skawina prowadzi akcje wśród mieszkańców miasta, które zachęcałyby do korzystania z ciepła systemowego?

Tak, oczywiście. W Skawinie organizujemy m.in. Dni Otwarte dla mieszkańców, bierzemy udział w Dniach Miasta, przygotowując stoiska eksperckie, aktywnie współpracujemy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. W Krakowie większość naszych działań edukacyjnych jest skupiona wokół programu „Ciepło dla Krakowa”. W ramach tej unikalnej w skali kraju inicjatywy prowadzimy liczne kampanie edukacyjne zarówno dla osób rozważających wymianę źródeł ciepła, jak i kształtujące postawy proekologiczne wśród dzieci. Przykładem tych działań są m.in. wydarzenia: „Dni Ziemi”, „Festiwal Recyklingu”, „Kongres Niskiej Emisji”, „Tydzień Zrównoważonego Transportu”. Zresztą nie tylko uczymy innych, ale sami też staramy się dawać otoczeniu najlepszy przykład jako firma odpowiedzialna społecznie.

Jedną z naszych aktywności na rzecz lokalnych społeczności jest udział w programie „Podzielmy się Ciepłem”. Idea akcji polega na sfinansowaniu opłat za ogrzewanie ciepłem sieciowym krakowskim organizacjom pożytku publicznego. Konsekwentnie także podejmujemy, we współpracy z mediami lokalnymi, działania budujące świadomość ekologiczną mieszkańców: ich przykładem jest partnerstwo m.in. w akcjach „Bieg antysmogowy”, konkurs fotograficzny „Nie palę, bo lubię Kraków”, „Czad – cichy zabójca”. Oprócz działań edukacyjnych, prowadzimy
również działania marketingowe, które widać m.in. na nośnikach komunikacji miejskiej czy tablicach outdoorowych.

Rozmawiała Aldona Senczkowska-Soroka

Cały wywiad przeczytasz w numerze 3/2016 Energetyki Cieplnej i Zawodowej

Fot. CEZ Skawina

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ