Partner serwisu
01 czerwca 2016

NFOŚiGW: Nabory dla działań zmniejszających emisyjność gospodarki

Kategoria: Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne ogłasza nabory dla Działań: 1.2, 1.3.2, 1.5, 1.6.1 i 1.6.2.

NFOŚiGW: Nabory dla działań zmniejszających emisyjność gospodarki

1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 500 000 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca br. do 31 sierpnia 2016 r.

Szczegóły naboru: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej/

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140) oraz wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085). W obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 821 326 774 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca br. do 31 października 2016 r.

Szczegóły naboru: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – KONKURS

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.5.: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124); jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431); podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115) oraz spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 66 852 701,10 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca br. do 30 września 2016 r.

Szczegóły naboru: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---konkurs/

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – TRYB POZAKONKURSOWY

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.5: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych2, skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru pozakonkursowego: przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124); jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431); podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115); spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140). Projekty mogą być składane w ramach limitów dla danego związku ZIT.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 31 grudnia 2016 r.

Szczegóły naboru: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu--tryb-pozakonkursowy/

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Przedmiot konkursu jest wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124); jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431); podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115); spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 300 000 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca br. do 30 września 2016 r.

Szczegóły naboru: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji/

1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – KONKURS

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.2: budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),

jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431); podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115); spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 65 070 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca br. do 30 września 2016 r.

Szczegóły naboru: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-dla-zrodel-kogeneracji---konkurs/

1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – TRYB POZAKONKURSOWY

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.2: budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),

jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431); podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115); spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140). Projekty mogą być składane w ramach limitów dla danego związku ZIT.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 31 grudnia 2016 r.

Szczegóły naboru: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-dla-zrodel-kogeneracji--tryb-pozakonkursowy/

Źródło: NFOŚiGW

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ