Partner serwisu
16 czerwca 2016

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

Kategoria: Z życia branży

18-20 maja 2016 r. w Hotelu STOK w Wiśle-Jawornik odbyła się zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.

Konferencja będąca kontynuacją cyklicznych, mających już ponad 30 lat tradycji, spotkań środowiska chemików – energetyków zatrudnionych w jednostkach energetyki zawodowej i przemysłowej ze specjalistami krajowych oraz zagranicznych firm działających w branży energetycznej oraz przedstawicielami jednostek naukowych-badawczych zgromadziła ponad 170 uczestników.

Konferencję otworzył Dyrektor d/s Rozwoju Pan Paweł Gawron, następnie miały miejsce wystąpienia Prezesa Pro Novum Pana Jerzego Trzeszczyńskiego oraz Prezesa firmy Ecol sp. z o.o. Pana Wojciecha Majki – Sponsora Strategicznego XVI Konferencji. W swoim wystąpieniu Prezes Pro Novum wskazał na korzyści z integracji diagnostyki i chemii energetycznej oraz przedstawił sposób powiązania diagnostyki z procesem zarządzania efektywnością produkcji, informując, że jest to jeden z intensywnie rozwijanych kierunków działalności Pro Novum.

W sześciu sesjach plenarnych wygłoszono w sumie 28 referatów, których tematyka dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień i problemów technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z szeroko pojętą chemią energetyczną.

Referaty w sesjach plenarnych koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących m.in.:

 • Przygotowania wody do celów energetycznych – nowych wyzwań, nowych trendów, nowych technologii.
 • Gospodarki wodno-ściekowej.
 • Doświadczeń eksploatacyjnych i remontowych, problemów i rozwiązań.
 • Zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni podczas długotrwałego postoju.
 • Problemów korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń energetycznych.
 • Pracy w regulacji – realnego stanu, realnych problemów.
 • Diagnostyki i chemii.
 • Norm, wytycznych, reżimów, rekomendacji, prawa.
 • Usług z zakresu chemii energetycznej.

Pierwsza część Konferencji poświęcona była aktualnym i żywotnie ważnym dla wytwórców energii zagadnieniom związanym z koniecznością spełnienia wymogów dyrektywy IED w zakresie konkluzji BAT. Wystąpienie przedstawienia TGPE przybliżyło Uczestnikom zakres problemów z jakimi będzie musiał zmierzyć się sektor wytwarzania energii aby spełnić wymagania prawne w zakresie wielkości emisji. Jednocześnie, co optymistyczne, kolejne wystąpienia referentów z różnych grup energetycznych potwierdziły wysoki stopień świadomości problemów oraz pokazały szeroki zakres działań techniczno-badawczych jakie są podejmowane w celu sprostania przyszłym wymaganiom prawa. Ta bardzo dobra wizytówka dla wszystkich specjalistów, zaangażowanych na polu chemii energetycznej.

Kolejny panel konferencji poświęcony był zmianie trybu pracy bloków energetycznych. Praca podstawowa do której bloki 200 i 360 MW zostały zaprojektowane to już historia. Realia rynku energii nie gwarantują również takiej pracy nowym, dużym jednostkom wytwórczym. Praca w głębokiej regulacji, częste postoje i uruchomienia to nietypowe warunki generujące nowe, nieznane lub niedocenianie dotąd problemy eksploatacyjne i remontowe. Wszystkie wpływające na trwałość i dyspozycyjność. Wystąpienia dotyczyły m.in. problemów związanych z dostosowaniem korekcji chemicznej do zmiany trybu pracy urządzeń oraz zagadnień dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego w zależności od długości i rodzaju postoju.

Przedmiotowej tematyki dotyczył również zorganizowany po raz pierwszy panel dyskusyjny pt. „Reżimy chemiczne w nowych warunkach eksploatacji – czy optymalne nadal jest optymalne” do którego zaproszeni zostali przedstawiciele największych grup energetycznych oraz specjaliści branżowi. W dyskusji ujawniły się różnice w podejściu do tematu pracy bloków w głębokiej regulacji w zależności od poziomu wyposażenia technicznego oraz danych dotyczących realnego obciążenia przez operatora danego typu jednostek wytwórczych. Jako pewnik przyjęto konieczność prowadzenia różnego rodzaju działań, które minimalizowałyby niekorzystne skutki pracy w regulacji, nie ograniczając się przy tym jedynie do głównych urządzeń wytwórczych, z koniecznym zakresem działań po stronie innych układów technologicznych m.in. układów przygotowania wody. Zwrócono również uwagę na konieczność zbierania doświadczeń, tak aby w przyszłości, z lepszym rozeznaniem problemu i konsekwencji pracy w regulacji, móc zaproponować kompleksowy zakres rozwiązań.

Tradycyjnie już jedna z sesji dotyczyła spraw związanych z przygotowaniem wody do celów energetycznych oraz gospodarką wodno – ściekową. Referaty wygłosili przedstawiciele elektrowni eksploatujący na co dzień układy przygotowania wody, projektanci oraz dostawcy urządzeń i technologii. Wystąpienia pozwoliły na zapoznanie się z aktualnymi trendami oraz obszarami zainteresowania w dziedzinie pozyskiwania, obróbki i przygotowania wody do celów nie tylko stricte energetycznych.

Ostatnia grupa wystąpień dotyczyła diagnostyki oraz różnego rodzaju problemów związanych z chemicznym oddziaływaniem czynników na elementy urządzeń. Szeroko poruszono temat usług związanych z utrzymaniem dobrego stany technicznego urządzeń w tym chemicznego oczyszczania, konserwacji, gospodarki olejowej oraz odbudowy elementów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyły stoiska wystawowe, gdzie 13 firm krajowych i zagranicznych prezentowało swoje najnowsze produkty i technologie mogące mieć zastosowanie w eksploatacji i w pracach remontowych urządzeń energetycznych:

 • Doster sp. z o.o.
 • EBRO ARMATUREN sp. z o.o.
 • Ecol sp. z o.o.
 • Mettler-Toledo sp. z o.o.
 • NALCO POLSKA Sp. z o.o.
 • PKPU ORIONTEC Krzysztof Jasik/DOW Water and Process Solutions
 • ProMinent Dozotechnika sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
 • Purolite sp. z o.o.
 • SEEN Technologie sp. z o.o.
 • TECHNOPOMIAR sp. z o.o.
 • Weber Polska sp. z o.o.

Organizatorzy konferencji, wsłuchując się w opinie uczestników, żywią przekonanie, że wydarzenie było dobrym miejscem wymiany opinii i doświadczeń bliskich szeroko pojętym problemom związanym z chemią energetyczną oraz inspiracji do podjęcia konkretnych działań potrzebnych energetyce, które pozwolą na jej dalszą transformację w bardziej przewidywalnym niż dotąd kierunku.

Źródło i fot.: Pro Novum

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ