Partner serwisu
24 czerwca 2016

MEC Piła: Od 40 lat tworzy komfort cieplny

Kategoria: Aktualności

Rok 2016 to dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. rok jubileuszu 40-lecia ciepłownictwa na teranie miasta.

MEC Piła: Od 40 lat tworzy komfort cieplny

Historia zorganizowanego ciepłownictwa w Pile sięga roku 1976. Na bazie kotłowni eksploatowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej utworzony został 1 lipca 1976 r. Wojewódzki Zakład Energetyki Cieplnej w Pile, obejmujący swoim zasięgiem obszar ówczesnego województwa pilskiego.

Przekształcony w 1982 r. w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej został decyzją Wojewody Pilskiego skomunalizowany w 1991 roku. Majątek przekazany został miastom, gdzie znajdowały się kotłownie WPEC (Piła, Wałcz, Złotów, Trzcianka i Wągrowiec).

W Pile uchwałą Rady Miejskiej z 1 czerwca 1991 r. została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym właścicielem została Gmina Piła. Celem jej działania jest zaspokajanie potrzeb ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
W roku 2009 ENEA S.A. nabyła większościowy pakiet udziałów, a firma zmieniła nazwę na Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka z o.o.

MEC Piła Sp. z o.o. zapewnia komfort cieplny odbiorcom przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakościowych. 40 lat funkcjonowania Spółki to przede wszystkim 40 lat rozwoju technologicznego:
- likwidacja 87 kotłowni osiedlowych (tzw. niskiej emisji) poprzez podłączenie do miejskiej sieci cieplnej,
- modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego,
- inwestycje proekologiczne mające na celu: ograniczenie emisji z kotłowni MEC, poprawę sprawności sieci (ograniczenie strat na przesyle), poprawę sprawności węzłów cieplnych.

Na przestrzeni lat wyeliminowano kotłownie osiedlowe o łącznej mocy ponad 80 MW, podłączając je do miejskiej sieci ciepłowniczej. Spowodowało to wymierne korzyści dla środowiska w postaci ograniczenia:
- pyłu – o 88%
- emisji CO – o 75%
- emisji SO2 – o 65%

Obecnie w sieci miejskiej funkcjonują trzy kotłownie opalane węglem, jedna gazem oraz źródło kogeneracyjne będące najnowszym obiektem oddanym do użytku w 2014 roku. Nowy obiekt wspomaga pracę całego systemu ciepłowniczego w Pile. System ciepłowniczy miasta Piły składa się z obszarów zasilanych z trzech kotłowni, KR Kaczorska, KR Zachód i KR Koszyce połączonych ze sobą i w zależności od potrzeb można elastycznie reagować na bieżące potrzeby odbiorców. Wyjątek stanowi KO Staszyce przy ul. Rogozińskiej, która zasila tylko sąsiadujące osiedle mieszkaniowe. W okresie zimowym funkcjonują wszystkie kotłownie a latem, tylko jedna, produkująca ciepło na potrzeby ciepłej wody. Obecnie nie ma znaczenia która, gdyż wszystkie obiekty są połączone siecią ciepłowniczą. Nowe, gazowe źródło ciepła w KR Koszyce będzie mogło produkować ciepło latem a pozostałe kotłownie zostaną zatrzymane.

Dbałość i troska o środowisko stanowi priorytet w podejmowaniu działań modernizacyjnych i inwestycyjnych. Nowoczesność w naszej firmie to:
- zastosowanie nowoczesnego systemu sterowania produkcją,
- sukcesywna modernizacja kotłowni,
- budowa sieci w technologii preizolowanej,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Działania podejmowane przez MEC Piła stanowią odpowiedź na wyzwania, jakie stawiają firmie świadomy klient i wolny rynek w sektorze energetycznym. Monitorowanie zadowolenia klienta, potrzeb oraz nisz rynkowych wytyczyło na najbliższe lata kierunki rozwoju spółki.

Zaufanie staramy się budować poprzez umacnianie partnerskich kontaktów zarówno z odbiorcami jak i dostawcami. Dotrzymywanie standardów jakościowych oraz dalsze doskonalenie jak również włączanie się w rozwiązywanie bieżących problemów i potrzeb zgłaszanych przez odbiorców kształtują nasz wizerunek jako firmy partnerskiej i przyjaznej odbiorcom.

Dzięki ciągle doskonalonym procesom oraz rozszerzaniu swojej działalności przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko MEC realizuje misję firmy przyjaznej mieszkańcom i środowisku.
MEC Piła aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Piły, angażując się w lokalne inicjatywy związane ze sportem, kulturą, pomocą potrzebującym

 

Źródło i fot.: MEC Piła

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ