Partner serwisu

Jan Kurp

Kategoria: XVIII Sympozjum Energetyka Bełchatów

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBB ENERGY S.A. zabierze głos w debacie Czy czeka nas rewolucja w energetyce? W drodze do energii przyszłości.

Jan Kurp

W energetyce pracuje od 1973 r. Jako Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Elektrowni Jaworzno III stał się liderem przeobrażeń sektorze paliwowo-energetycznym. Był głównym inicjatorem konsolidacji wytwórców energii i spółek dystrybucyjnych. Podjął się ogromnego trudu związanego z połączeniem trzech elektrowni w jedną spółkę – Elektrownię Jaworzno III, zapewnił spełnienie nowych norm ekologicznych oraz dał miejsce pracy dla największej części załogi byłego Zespołu Elektrowni Jaworzno. Doprowadził do oddania do użytku w Elektrowni Jaworzno III instalacji odsiarczania spalin, największej inwestycji lat 90. w polskiej energetyce na węglu kamiennym. Był i jest zwolennikiem bliskiej współpracy energetyki z górnictwem. W 1998 r. zaproponował ideę kapitałowej współpracy przedsiębiorstw obu sektorów w ramach nowej spółki Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III, która po zredukowaniu wielkości zatrudnienia, oddłużeniu i modernizacji uzyskała dodatnie wyniki ekonomiczne. Przy jego udziale w 2005 r. powstał Południowy Koncern Węglowy z siedzibą w Jaworznie, który przejął majątek i załogi dwóch podmiotów górniczych znajdujących się w Grupie Kapitałowej PKE, tj. ZGE Sobieski Jaworzno III i ZGE Janina.

W maju 2000 roku Minister Skarbu Państwa powołał go na stanowisko Prezesa Zarządu i powierzył mu obowiązki związane z utworzeniem i organizacją Spółki Południowy Koncern Energetyczny SA. Stał się współtwórcą stworzonego od podstaw Koncernu, wzorem do naśladowania w sprawie konsolidacji dla innych przedsiębiorstw branży. Zarządzał Koncernem, który osiągnął wysoki poziom nowoczesności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz został wyróżnionym i uhonorowanym za wybitne dokonania ekologiczne, za nowoczesność zastosowanych technologii. Skutecznie poszukiwał nowych źródeł finansowania licznych zadań inwestycyjnych. W 2008 r. zakończono budowę trzeciego ciągu odsiarczania spalin w Elektrowni Jaworzno III dla bloku 3 i 4, co pozwala spełnić surowe unijne normy emisji dwutlenku siarki. Skutecznie zabiegał o rozpoczęcie budowy bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza. Blok jako największy na świecie w technologii spalania fluidalnego został uruchomiony w 2009 roku. Jest gorącym zwolennikiem połączeń kapitałowych energetyki i górnictwa. W latach 1998-2012 był Prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Pełnił funkcję Wiceprezesa Izby Gospodarczej Ochrony Środowiska i Energetyki i Wiceprezesa Polskiego Komitetu Energi Elektrycznej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Orderem Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski, laureat wielu odznaczeń za wybitne osiągnięcia dla polskiej energetyki. Za działalność społeczną odznaczony między innymi Orderem Uśmiechu. Na początku 2015 r. zakończył pracę w spółce TAURON Wytwarzanie S.A., a od roku 2014 jest członkiem Rady Nadzorczej spółki SBB ENERGY S.A.

Fot. SBB ENERGY

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ