Partner serwisu
06 września 2016

Prof. Władysław Mielczarski laureatem Klucza Sukcesu

Kategoria: XVIII Sympozjum Energetyka Bełchatów

Podczas XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2016 wręczone zostały dwa Klucze Sukcesu – wyróżnienia przyznawane przez redakcję „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki. Jeden z nich trafił do rąk prof. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej.

 

Prof. Władysław Mielczarski laureatem Klucza Sukcesu

Sylwetkę laureata zaprezentowali Herbert Leopold Gabryś wspólnie z prof. Andrzejem Kanickim.

 

Prof. W. Mielczarski statuetkę Klucza Sukcesu odebrał z rąk Adama Grzeszczuka, prezesa zarządu BMP.

 

Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski

Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w 1973 roku. Po dwóch latach pracy w przemyśle wraca na studia doktoranckie w 1975 r. Doktorat broni w 1978 r i w październiku tegoż roku podejmuje pracę w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Prace habilitacyjną broni w 1987 roku. W latach 1991-1992 pracuje w Curtin University of Technology w Perth a od 1992 roku do 2000 r pracuje w Monash University, Melbourne. W latach 1996/1997 pracuje w czasie Sabbatical Leave na Nanyang University of Technology w Singapore. W marcu 2002 roku uzyskuje tytuł profesora, a od 2005 roku pracuje na Politechnice Łódzkiej na stanowisku profesora zwyczajnego. Dorobek publikacyjny prof. W. Mielczarskiego obejmuje 10 książek, w tym opublikowanych w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych, jak: Nova Science Publisher (USA) czy Springer (RFN) oraz ponad 200 publikacji w pismach i na konferencjach naukowych. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Elektroenergetyki ds. Nauki w Politechnice Łódzkiej. Najważniejsze osiągnięcia profesora Władysława Mielczarskiego:

 • W latach 2000-2001 był doradcą ds. energetyki wicepremiera Rządu RP, będąc odpowiedzialny za wprowadzenie unijnych zasad działania energetyki, co było warunkiem przystąpienia dla wspólnoty europejskiej. Był współtwórcą polskiego rynku energii.
 • Prof. W. Mielczarski był głównym projektantem i kierownikiem projektu „Linear Programming Dispatch - LPD”, budowy programu komputerowego służącego do optymalizacji rozdziału obciążeń polskiego systemu elektroenergetycznego. Program został wdrożony w Krajowej Dyspozycji Mocy (Polskie Sieci Elektroenergetyczne).
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów w 2005 roku dla zespołu pod kierunkiem prof. Władysława Mielczarskiego za system rozdziału obciążeń w Polsce Linear Programming Dispatch.
 • Profesor Władysław Mielczarski jest pomysłodawcą i współprzewodniczącym corocznej międzynarodowej konferencji European Energy Market, której 13. edycja odbyła się w 2016 roku.
 • W latach 2005-2007 był doradcą Ministra Gospodarki odpowiedzialnym za konsolidację elektroenergetyki.
 • W roku 2007 zostaje oddelegowany przez rząd RP do pracy w Komisji Europejskiej jako European Energy Coordinator będąc odpowiedzialnym za rozwój elektroenergetycznych połączeń transgranicznych w Północnej i Centralnej Europie. Swoją funkcję pełni do końca 2011 roku.
 • Prof. W. Mielczarski jest członkiem European Energy Institute (jedyny przedstawiciel z Polski).
 • Prof. W. Mielczarski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej polsko-litewskiej firmy LitPol Link powołanej do budowy międzynarodowego połączenia energetycznego pomiędzy Polską i Litwą.
 • Prof. W. Mielczarski został powołany na Członka Społecznej Rady Zrównoważonego Rozwoju Energetyki powołanej przez Ministra Gospodarki i wicepremiera RP, współpracując przy przygotowaniu dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do roku 2050”, gdzie bierze udział w analizach systemowych i obliczeniach optymalizacyjnych energetycznego miksu.
 • Prof. W. Mielczarski jest Ekspertem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, gdzie czynnie uczestniczy w analizie polityki energetycznej Unii Europejskiej na potrzeby Rady i Prezydenta RP oraz przygotowuje dokumenty i opinie dla polskiej delegacji na Szczyt Klimatyczny w Paryżu w grudniu 2015 r., gdzie polskie stanowisko znalazło pozytywne uznanie ze strony społeczności międzynarodowej.
 • Prof. W. Mielczarski jest przewodniczącym Rady ds. Innowacji Grupy Energa SA.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ