Partner serwisu
21 października 2016

Czysta, tania energia

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Główny cel energetyki współczesnej – zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń wpływających na zdrowie człowieka, przy utrzymaniu stabilności  i zapewnieniu zaspokojenia potrzeb odbiorców po niskich cenach – można osiągnąć poprzez budowę elektrowni jądrowych.

 

Czysta, tania energia

Dla określenia, które źródła energii są najbardziej korzystne z punktu widzenia całkowitych kosztów, jakie musi pokryć społeczeństwo danego kraju w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej, trzeba uwzględnić nie tylko koszt wytwarzania energii elektrycznej w danym źródle energii, ale także koszty, jakie musi ponosić Krajowy System Energetyczny, by zapewnić ciągłe niezawodne zasilanie odbiorców, pomimo wahań mocy pojedynczych elektrowni1 oraz koszty zewnętrzne, których nie pokrywa właściciel elektrowni ani operator systemu elektroenergetycznego, a ponosi je całe społeczeństwo na skutek strat zdrowotnych, szkód w środowisku naturalnym, niszczenia materiałów i budowli, utraty walorów widokowych i ciszy.

Przy ocenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej w samych elektrowniach uwzględnia się cały cykl życia elektrowni, od wydobycia potrzebnych dla jej zbudowania materiałów i paliw, do likwidacji elektrowni i unieszkodliwienia jej odpadów. Koszty zewnętrzne to głównie koszty z powodu emisji zanieczyszczeń chemicznych i promieniotwórczych, ale także z powodu chorób i wypadków górników, kolejarzy przewożących urządzenia elektrowni i jej paliwo oraz personelu. W raporcie NCBJ podsumowującym całość kosztów ponoszonych przez społeczeństwo2 wykorzystano dorobek 15 lat pracy zespołów Unii Europejskiej, które określiły wielkość kosztów ponoszonych przez system energetyczny3, a w programach ExternE i NEEDS określiły typowe wielkości emisji zanieczyszczeń z różnych instalacji energetycznych, ich drogi i zasięg rozchodzenia się w atmosferze, drogi przenikania do organizmu człowieka i skutki zdrowotne.

Więcej przeczytasz w numerze 5/2016 magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa

1 A. Strupczewski: Potrzeba elektrowni rezerwowych dla bilansowania zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej w systemie, 2016 Energetyka 2016.

Fot. 123rf

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ