Partner serwisu
27 października 2016

Zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK

Kategoria: Aktualności

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA poinformował, że 26 października 2016 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Zygmunt Solorz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK

Zygmunt Solorz będzie się koncentrował na tworzeniu strategii oraz nadzorze nad ich wdrażaniem w grupie kontrolowanych przez siebie spółek.

W związku z rezygnacją Zygmunta Solorza Rada Nadzorcza wyłoniła spośród swoich członków Tomasza Szeląga na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. Tomasz Szeląg jest członkiem Rady Nadzorczej ZE PAK SA od 28 czerwca 2016 roku. Informacje o Tomaszu Szelągu wraz z opisem przebiegu jego wcześniejszej kariery zawodowej Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 27/2016 w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: PAP

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ