Partner serwisu
31 października 2016

Ważny polski głos w Brukseli i Strasburgu w sprawie m.in. reformy EU ETS

Kategoria: Aktualności

27 października, w Brukseli, odbyła się konferencja EURELECTRIC poświęcona tzw. Pakietowi Zimowemu i Unii Energetycznej. Wziął w niej udział m.in. Miguel Arias Canete, komisarz UE ds. polityki klimatyczno-energetycznej. Jednym z panelistów podczas konferencji była Marta Gajęcka, wiceprezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Ważny polski głos w Brukseli i Strasburgu w sprawie m.in. reformy EU ETS

Konferencja była podzielona na trzy sesje dyskusyjne:

1. Zapewnienie konsumentom centralnej roli w Unii Energetycznej

2. Regionalne podejście do budowania jednego europejskiego rynku energii

3. Rozwijanie efektywnego systemu kierowania Unią Energetyczną

Marta Gajęcka, wiceprezes PKEE, zabrała głos w trzeciej sesji. Podczas dyskusji na temat systemu kierowania Unią Energetyczną podkreśliła znaczenie równowagi między wszystkimi filarami polityki eneregtycznej UE. – Żaden z tych filarów nie powinien być uznawany za mniej ważny od pozostałych. Dlatego, chcielibyśmy zaznaczyć, że zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo dostaw i niezależność energetyczna państw członkowskich, ekonomiczna konkurencyjność, jak również zapewnienie taniej energii powinny być traktowane na równej stopie – powiedziała wiceprezes PKEE.

Kontynuując ten wątek, zaznaczyła, że PKEE proponuje włączyć w system kierowania Unią Energetyczną niezależność energetyczną oraz wskaźniki ubóstwa energetycznego i indeks rachunków za energię, które pomogą zmierzyć osiągnięcie celów Unii Energetycznej w obszarze bezpieczeństwa dostaw i dostępności cenowej. Wskaźnik zależności od importu powinien odzwierciedlać udział w miksie energetycznym własnych (krajowych) źródeł energii, zarówno odnawialnych, jak i konwencjonalnych. Podczas gdy wskaźnik ubóstwa energetycznego winien pokazywać udział wydatków na energię w dochodzie rozporządzalnym gospodarstw domowych. PKEE popiera także sugestię EURELECTRIC, by wziąć pod uwagę indeks rachunków za energię, który pozwoli odkryć wśród składowych cen energii także koszty polityki wsparcia sektora energetycznego i podatki.

Marta Gajęcka zapewniła, że PKEE docenia ważną rolę systemu kierowania Unią Energetyczną we wprowadzaniu celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Dodając, że wspólny wysiłek jest kluczowy, aby osiągnąć cele dotyczące OZE i efektywności energetycznej do 2030 r. Jednakże, jak podkreśliła przedstawicielka PKEE, regionalna koordynacja i konsultacje z Komisją Europejską podczas przyjmowania Krajowych Planów Energetyczno-Klimatycznych nie powinny prowadzić do dalszego ograniczania kompetencji państw członkowskich w kształtowaniu ich własnej polityki energetycznej i przyszłego miksu energetycznego (prawo do jego określania przez kraje Wspólnoty gwarantuje Traktat Lizboński).

W swym wystąpieniu Marta Gajęcka odniosła się także do kwestii elektroenergetycznych połączeń transgranicznych, stwierdzając, że PKEE docenia wspólne europejskie cele zwiększenia zdolności przesyłu transgranicznego do 10 proc. w perspektywie 2020 r. i do 15 proc. do 2030 r. Dodała jednak przy tym, że osiągnięcie tak ambitnych celów powinno odzwierciedlać już istniejące techniczne i operacyjne ograniczenia, które nie są celowo spowodowane przez państwa członkowskie. Jak dobrze przedstawiono to w opinii ACER dotyczącej stosowania decyzji NRA, aprobujących metody alokowania mocy transgranicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, niekontrolowane przepływy mocno hamowały transgraniczny handel energią. Dlatego, ten czynnik powinien być uwzględniony przez Komisję Europejską w konstruowaniu wskaźnika zdolności przesyłów transgranicznych.

Biorący udział w konferencji paneliści, reprezentujący różne europejskie elektroenergetyczne firmy, stowarzyszenia i instytucje, dyskutowali także o zapewnieniu konsumentom centralnej roli w Unii Energetycznej, a także o regionalnym podejściu do budowania jednego europejskiego rynku energetycznego. Tematy paneli dyskusyjnych odnosiły się do pakietu legislacyjnego (zwanego Pakietem Zimowym), zawierającego plan rynku elektroenergetycznego, system kierowania, rewizję dyrektywy OZE oraz dyrektywy o efektywności energetycznej (bardzo znaczących dla przyszłości sektora energetycznego), które mają być przyjęte przez Komisję Europejską już w grudniu.

Konferencję podsumował jej główny mówca, Miguel Arias Canete, komisarz UE ds. polityki energetyczno-klimatycznej, który podkreślił rolę europejskiego i regionalnego podejścia do wewnątrzwspólnotowego rynku energii.  

Tego samego dnia Marta Gajęcka, wiceprezes PKEE oraz Maciej Burny, sekretarz Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, spotkali się w Brukseli z Dominikiem Ristorim, dyrektorem generalnym DG Energy w Komisji Europejskiej. Spotkanie było poświęcone Wewnątrzwspólnotowemu Rynkowi Energii i Planowi Rynku Elektrycznego.

Źródło i fot.: PKEE

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ