Partner serwisu
21 grudnia 2016

Towarowa Giełda Energii otrzymała zgodę KNF na prowadzenie platformy aukcyjnej CO2

Kategoria: Aktualności

„Możliwość uruchomienia platformy aukcyjnej CO2 jest dla TGE ważnym krokiem w rozwoju Giełdy, ale przede wszystkim dobrą wiadomością dla polskich przedsiębiorstw objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU ETS), które uzyskają dostęp do aukcji organizowanych w Polsce i rozliczanych w dwóch walutach – polskim złotym oraz euro. Przed nami w pierwszej kolejności udział w przetargu na wybór krajowej platformy do prowadzenia aukcji pierwotnych CO2, a następnie proces uzyskania akredytacji przez organy Unii Europejskiej i wpisanie do wykazu platform aukcyjnych” – powiedział dr Paweł Ostrowski, prezes zarządu TGE.

Towarowa Giełda Energii otrzymała zgodę KNF na prowadzenie platformy aukcyjnej CO2

Gwarantem bezpiecznego rozliczenia i rozrachunku aukcji CO2 będzie Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

Podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprzedaż uprawnień w drodze aukcji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży uprawnień na aukcji. Zgodnie
z Rozporządzeniem sprzedaż uprawnień powinna odbywać się na jednej wspólnotowej platformie aukcyjnej. Istnieje możliwość odstępstwa i sprzedaż uprawnień, jako państwo z tzw. grupy „put-out” na oddzielnej własnej platformie. Z takiej możliwości skorzystały Niemcy (EEX), Wielka Brytania (ICE), a teraz i Polska, która do czasu wyłonienia własnej krajowej platformy, realizuje sprzedaż uprawnień za pośrednictwem wspólnotowej platformy EEX.

Europejski System Handlu Emisjami - European Union Emissions Trading System

Handel uprawnieniami do emisji jest podstawowym instrumentem stosowanym w celu ograniczenia ilości wprowadzanych do atmosfery gazów cieplarnianych. Jego założenia zostały zawarte w Dyrektywie nr 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta stanowi podstawę funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (European Union Emissions Trading System - EU ETS). Oznacza to, że wszystkie uprawnienia nieprzydzielone bezpłatnie w tzw. III okresie rozliczeniowym są sprzedawane w drodze aukcji.

Okresy rozliczeniowe EU ETS

Ważnym elementem funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami są tzw. okresy rozliczeniowe. Obecnie obowiązuje III okres rozliczeniowy obejmujący lata 2013-2020, IV okres rozliczeniowy rozpocznie się w 2021 roku i zakończy w 2030.

 

Uczestnicy EU ETS

System działa na zasadzie tzw. "cap and trade". Dla uczestników systemu ustalany jest dopuszczalny limit emisji ("cap") i z czasem jest on zmniejszany w sposób pozwalający osiągnąć unijny cel redukcyjny. W ramach ustalonego limitu uczestnicy systemu otrzymują bezpłatnie lub kupują uprawnienia do emisji. Jedno uprawnienie do emisji daje posiadaczowi prawo do emisji jednej tony CO2 lub równoważnej ilości innego gazu cieplarnianego.

W każdym roku uczestnik systemu pod groźbą kary finansowej, musi rozliczyć rzeczywisty wolumen poprzez umorzenie odpowiedniej liczby uprawnień do emisji lub ponieść koszty w wysokości stanowiącej iloczyn opłaty zastępczej i brakującego wolumenu. Jeśli instalacja zredukuje poziom emisji, może zachować część posiadanych uprawnień na pokrycie swoich przyszłych potrzeb lub np. sprzedać je na rynku wtórnym innej instalacji, która posiada za mało uprawnień.

Źródło: TGE

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ