Partner serwisu
08 marca 2017

Efektywność energetyczna w przemyśle – wprowadzenie

Kategoria: KAPE o efektywności energetycznej

Sektor przemysłu, a w szczególności różnego typu procesy produkcyjne, wymagają dużych nakładów energii elektrycznej i cieplnej. Ilość zużywanej energii ma bezpośredni wpływ zarówno na koszty produkcji oraz zachodzące na świecie zmiany klimatyczne.

Efektywność energetyczna w przemyśle – wprowadzenie

Niniejszy tekst rozpoczyna cykl artykułów „KAPE o efektywności energetycznej”, w którym postaramy się przybliżyć Państwu kwestie związane z optymalizacją zużycia energii w procesach produkcyjnych oraz budynkach, które przekładają się na zyski przedsiębiorstw, a także wpisują w szersze ramy zrównoważonej gospodarki. Mamy nadzieje, że będą Państwo tworzyć ten „kącik tematyczny” razem z nami – prosimy o przysyłanie pytań, a my odpowiemy na nie w kolejnych artykułach.

Dlaczego chcemy rozmawiać z Państwem o efektywności energetycznej? Przemysł ma do odegrania ważną rolę w dążeniach Europy do budowania inteligentnej i zrównoważonej gospodarki. W 2012 roku, na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE ws. efektywności energetycznej, UE postawiła sobie za cel obniżenie o 20% zużycia energii pierwotnej do roku 2020. Wspomniana Dyrektywa określa szereg działań mających pomóc w osiągnieciu redukcji zużycia energii poprzez zapewnienie bardziej efektywnego wykorzystania energii we wszystkich etapach łańcucha energetycznego. Zapisy te znajdują odzwierciedlenie w aktach prawach Państw członkowskich, w tym również w polskim ustawodawstwie.

Założenia prawne dotyczące poprawy efektywności energetycznej w Polsce zostały zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (która zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z 15 kwietnia 2011 r.) Określa ona zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii (system białych certyfikatów) oraz zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. System białych certyfikatów oraz zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw omówimy dokładniej w kolejnych odsłonach cyklu. Zapraszamy.

 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Działalność Firmy opiera się na czterech głównych filarach:

  • prowadzenie kompleksowego oraz niezależnego doradztwa oraz wykonywanie audytów energetycznych w przemyśle;
  • projektowanie budynków efektywnych energetycznie i wykonywanie audytów budynków;
  • świadczenie usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem rozwiązań dla gospodarki niskoemisyjnej;
  • prowadzenie międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych, które są wyrazem odpowiedzialności społecznej Firmy w biznesie.

KAPE działa od 1994 r., stale poszerzając ofertę̨ swoich usług w obszarze efektywności energetycznej w przemyśle, budownictwie i odnawialnych źródeł energii (OZE). Zespół KAPE posiada wiedzę i doświadczenie oparte na ponad 20-letniej działalności w branży efektowności energetycznej. Celem strategicznym KAPE jest wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, dzięki poprawie efektywności energetycznej przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Materiał własny KAPE S.A.

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ