Partner serwisu
20 marca 2017

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa o efektywności energetycznej?

Kategoria: KAPE o efektywności energetycznej

Jednym z ważniejszych obowiązków wprowadzonych Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831) jest obowiązek przeprowadzania, raz na cztery lata, audytów energetycznych przedsiębiorstw (tzw. audytów przemysłowych). Dotyczy on dużych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, ze zmianami).

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa o efektywności energetycznej?

Pierwszy audyt przedsiębiorstwa musi być wykonany w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, czyli do końca września 2017 r.

Przypomnijmy, że duże przedsiębiorstwo, to takie, które zatrudnia (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych) nie mniej niż 250 pracowników lub gdy roczny jego obrót netto przekracza 50 milionów EUR oraz sumy aktywów jego bilansu rocznego przekraczają 43 miliony EUR. Dotyczy to wszelkich przedsiębiorstw bez względu na formę własności i rodzaj działalności.

Prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny powinien obejmować minimum 90% zużycia mediów energetycznych dla całego przedsiębiorstwa – instalacje przemysłowe, budynki oraz transport. Kara za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego jest znaczna - może wynieść maksymalnie 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (art. 40 par. 1 ust. 3 Ustawy o efektywności energetycznej). Na uwagę zasługuje fakt, że w Ustawie nie ma natomiast żadnych zapisów, określających sankcje w sytuacji, gdy audyt energetyczny zostanie wykonany, ale w nieprawidłowy sposób, np. obejmie tylko 80% a nie 90% zużycia energii przez przedsiębiorstwo. 

Obowiązkowych audytów nie muszą wykonywać przedsiębiorstwa, które posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie lub system zarządzania środowiskowego (EMAS), gdy w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że muszą zawiadomić o tym fakcie Prezesa URE i dopiero wtedy spełnią obowiązek zapisany w ustawie o efektywności energetycznej.

 

Materiał własny KAPE S.A.

Fot. 123rf

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ