Partner serwisu
25 kwietnia 2017

ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI – ostania szansa

Kategoria: Aktualności

Już po raz drugi Ministerstwo Energii wspólnie z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. ogłaszają nabór kandydatów na roczny, płatny staż. Zgłoszenia można składać od 24 kwietnia do 23 maja 2017 r.

ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI – ostania szansa

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM STAŻOWY?

Do wszystkich, którzy spełniają poniższe wymogi formalne:

są studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych następujących uczelni:

  • Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
  • Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;
  • Politechnika Łódzka: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Mechaniczny;
  • Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki;
  • Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
  • Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Elektryczny, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
  • Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska;
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny;

10. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;

nie ukończyły 27 roku życia;
posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

JAKIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SĄ NIEZBĘDNE W PROCESIE REKRUTACYJNYM?

CV;
list motywacyjny;
zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego);
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

CO JEST PUNKTOWANE DODATKOWO?

udokumentowana odbyta praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;
udokumentowana nauka na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

JAK APLIKOWAĆ?

Wejdź na stronę internetową http://www.me.gov.pl/Staz+Energia+dla+Przyszlosci
Wypełnij formularz dostępny w zakładce Formularz aplikacyjny i wyślij na adres mailowy: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl

DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ APLIKACJE?

Aplikacje można składać od 24 kwietnia do 23 maja 2017 r.
Jeśli chcesz masz dodatkowe pytania, wyślij je na adres: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl

GDZIE BĘDZIE MOŻNA ODBYĆ STAŻE I ILU STUDENTÓW MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Program będzie realizowany w Ministerstwie Energii oraz siedzibach spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie na terenie całej Polski). W Programie może wziąć udział 30 stażystów

KIEDY ODBĘDZIE SIĘ STAŻ?

Termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018

ETAPY NABORU

ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Więcej ME

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ