Partner serwisu
12 maja 2017

Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE za I kwartał 2017 r.

Kategoria: Z życia branży

Grupa osiągnęła największy wolumen produkcji energii elektrycznej od 5 lat notując 14-proc. wzrost, w tym wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc. Wynik EBITDA Grupy PGE wyniósł niemal 2 mld złotych. Stabilny rozwój segmentu dystrybucji – wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 4 proc. i inwestycje pozwalające na realizację celów taryfy jakościowej Prezesa URE

Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE za I kwartał 2017 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2017 r. wyniósł niemal dwa miliardy złotych (1,948 mld zł) i był wyższy o 7 proc. niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 1,880 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż rok temu, oddając skalę polepszenia wyniku w tym kwartale. To efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej struktury wytwarzania. Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym kwartale 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 992 mln zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 618 mln zł. Segment obrotu wygenerował 243 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 91 mln zł.

I kwartał 2017 r. był rekordowy dla Grupy PGE pod kątem finansowym i operacyjnym, szczególnie z punktu widzenia wolumenów produkcji. Dzięki zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów mogliśmy odnotować wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. W sumie Grupa wyprodukowała 15 TWh ze wszystkich źródeł, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym od 5 lat. Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe w I kwartale stanowią solidny fundament dla dobrego roku w Grupie PGE – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I kwartale 2017 r. produkcja z węgla brunatnego wyniosła 10,60 TWh. To efekt mniejszego obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków modernizowanych w okresie bazowym. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 2,82 TWh i spadła o 7 proc. r/r ze względu na remont bloku 3 w Elektrowni Opole. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 7 proc. r/r osiągając wartość 0,32 TWh. O 19 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale wyniósł 0,95 TWh. Jest to efekt oddania do użytku nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów, przekazanego do eksploatacji w styczniu 2017 r. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 8,96 TWh i był o 4 proc. wyższy w stosunku do okresu bazowego.

W 2017 r. Grupa PGE stawia na rozwój. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią biznesową łączy wysoką efektywność działania w każdym obszarze swojej biznesowej aktywności z wysoką elastycznością działania. Celem jest szybka adaptacja do aktualnych warunków rynkowych i regulacyjnych.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ