Partner serwisu
04 sierpnia 2017

Dopasowani

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Problem niskiej emisji w działalności przedsiębiorstwa  ciepłowniczego. Studium przypadku MPEC Włocławek cz. 2

 

Dopasowani

Przedsiębiorstwo w okresie historii swojego funkcjonowania miało zawsze wysoką świadomość, że jego działalność produkcyjna nie była zbyt przyjazna środowisku naturalnemu. Chcąc istnieć na rynku ciepła, starało się dopasować do zachodzących w otoczeniu zmian, by sprostać coraz większym wymaganiom klientów. W realizowanych procesach produkcyjnych eliminowało uciążliwości będące efektem towarzyszącym eksploatacji kotłowni lokalnych.

Likwidacja kotłowni w szkołach na terenie miasta w latach 2002-2005

Stan przed wdrożeniem rozwiązania projektowego

Przed wdrożeniem rozwiązania projektowego obiekty szkolne, dwa duże kompleksy fabryczne oraz budynki o charakterze usługowym i wielorodzinnym były zaopatrywane w ciepło z kotłowni lokalnych. Lokalne źródła ciepła umiejscowione w pomieszczeniach budynków charakteryzowały się różnym poziomem zdolności produkcyjnej, jak i stanem technicznym. W kotłowniach wytwarzano ciepło, wykorzystując do jego produkcji jako paliwo: węgiel, gaz oraz olej opałowy.

Istota rozwiązania projektowego

Wdrożone rozwiązanie techniczne polegało na dostawie ciepła z systemu scentralizowanego przedsiębiorstwa. Zmiana realizacji dostawy ciepła wiązała się z doprowadzeniem sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa do obiektów ogrzewanych z kotłowni i wyposażenie ich w indywidualne kompaktowe jedno- lub dwufunkcyjne węzły cieplne. Na rys. 10 ukazano trasę sieci ciepłowniczej oraz przyłączone obiekty do systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwa po zlikwidowaniu kotłowni

 

 

rys. 10 Obiekty przyłączone do systemu ciepłowniczego po likwidacji kotłowni w latach 2002-2005

 

Na rys. 11 przedstawiono liczbę kotłowni przyłączonych do systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwa po wybudowaniu sieci ciepłowniczej, z podziałem na rodzaj paliwa oraz poziom mocy zainstalowanej w zlikwidowanych w kotłowniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 11 Zlikwidowane kotłownie według rodzaju paliwa i mocy zainstalowanej

Efekty wdrożenia projektu

W efekcie wdrożenia projektu wybudowano w nowej części miasta ponad 2,5 km nowoczesnej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej. Realizacja koncepcji tego projektu pozwoliła wyłączyć z  eksploatacji na terenie miasta 13 kotłowni lokalnych1. W liczbie tej znajdowało się:

  • 6 kotłowni węglowych, 
  • 4 kotłownie gazowe, 
  • 3 kotłownie olejowe.

Łączna moc cieplna zainstalowanych urządzeń produkcyjnych w kotłowniach lokalnych wynosiła blisko 7,5 MW. Wybudowana sieć ciepłownicza w tej części miasta umożliwiła dodatkowo przyłączenie do systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwa 7 budynków o różnym przeznaczeniu, z których dwa posiadały ogrzewanie piecowe. Z realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne pozwoliło ograniczyć koszty ogrzewania obiektów w porównaniu do stanu przed wprowadzeniem zmiany.

Cały artykuł pojawił się numerze 4/2017 magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa"

 

fot.: 123rf.com

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ