Partner serwisu

Elektrofiltry odpylające spaliny z kotłów rusztowych. Dobór konstrukcji elektrody ulotowej

Kategoria: Technologie

Kotły rusztowe wyposażano dotychczas w odpylacze mechaniczne, rzadko w elektrofiltry lub filtry tkaninowe. Zaostrzenie przepisów dotyczących emisji pyłów do atmosfery (Dyrektywa IED) oraz spodziewane ograniczenie emisji cząstek submikronowych PM-10 oraz PM-2,5 wymagać będą stosowania wysokosprawnych odpylaczy również za kotłami rusztowymi.

     Wzrost skuteczności odpylania odpylaczy mechanicznych (cyklonów i multicyklonów) wymaga zwiększenia prędkości przepływu gazu przez odpylacz, co zwiększa stratę ciśnienia oraz skraca jego żywotność. W ostatnich latach zaczęto stosować filtry tkaninowe lub kombinacje filtrów tkaninowych i cyklonów. Jednakże ich zastosowanie do odpylania spalin z kotłów rusztowych wymaga często znacznych nakładów finansowych ze względu na konieczność stosowania kosztownych tkanin filtracyjnych.
    W tej sytuacji rozwiązaniem alternatywnym mogą być elektrofiltry, które są urządzeniami konkurencyjnymi pod względem nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz spełniają wymagania ochrony środowiska. Projektowa wartość skuteczności odpylania jest zazwyczaj wynikiem kompromisu pomiędzy możliwościami technicznymi, wymaganiami norm emisji oraz kosztami przyjętego rozwiązania. Osiągnięcie w elektrofiltrach pracujących za kotłami rusztowymi skuteczności, spełniających standardy emisji na poziomie 30 mg/um3 lub mniej (10 mg/um3), jest możliwe.

Cały artykuł w zakładce "do pobrania".

Autorzy: Maria Jędrusik – Politechnika Wrocławska, Arkadiusz Świerczok – Politechnika Wrocławska

Artykuł został opublikowany w magazynie "ECiZ" nr 2/2012

Literatura:

1. Brocilo D., Chang J.S., Findlay R.D., Modeling of electrode geometry effects on dust collection efficiency of wire-plate electrostatics precipitators, Procee. 8th ICESP, Vol. 1, Southern Comp. Services Inc., Birmingham, Alabama, USA, A4–3 Series, May 14–17, 2001
2. Caron A., Dascalescu L., Numerical modeling of combined corona – electrostatics fields. J. of Electrostatics, Vol. 61, 2004
3. Clocke M., Hanson S., Lester E., Thompson A.: The effects of high Carbon-in-Ash on Electrostatic Precipitator Performance, IC of Coal Science, San Francisco, USA, 2007
4. Crynack R.R.: Discharge electrodes for electrostatic precipitators - a perspective. Proceedings of the Ninth Particulate Control Symposium, Wiliamsburg, October 15-18, 1991
5. Grieco G.J., Electrostatic Precipitator Discharge Electrode Geometry and Collecting Plate Spacing – Selection Considerations, Power Gen’94 Conference, Orlando, Florida, December 1994
6. Hagemann H., Ahland E.: Abgasentstaubug von mit Steinkohlenstaub gefeuerten Wasserrohr, Staub-Reinhalt. Luft 33 (1973) Nr. 9, 367-372.
7. Hsunling B., Chungsying L., Chung-Liang Ch.: A model to predict the system performance of an electrostatic precipitator for collecting polydispersed particles, J. of Air and Waste Manage, ASSOC, Vol. 45, November 1994
8. Jędrusik M.: Elektrofiltry. Rozwinięcie wybranych technik podwyższania skuteczności odpylania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-387-2, Wrocław, 2008
9. Jędrusik M., Świerczok A., Teisseyre R.: Experimental study of fly ash precipitation in a model electrostatic precipitator with discharge electrodes of different design, Powder Technology, vol. 135-136 (2003), 295-301
10. Jędrusik M., Świerczok A.: Experimental test of discharge electrode for collecting of fly ash of different physico-chemical properties.  W: International Conference on Air Pollution Abatement Technologies - Future Challenges. ICESP X [Dokument elektroniczny]. International Society for Electrostatic Precipitation, Cairns, Queensland, Australia, 25th-29th June 2006
11. Jędrusik M., Świerczok A.: The influence of fly ash physical and chemical properties on electrostatic precipitation process. J. of Electrostatics. 2009, vol. 67, nr 1/2, s. 105-109,
12. Mc Cain J.D., Estemated operating V-I curves for rigid frame discharge electrodes for use in ESP modeling, Procee. 8th ICESP, Vol. 1, Birmingham, Alabama, USA, May 14–17, 2001
 

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ