Partner serwisu
18 sierpnia 2017

Zysk netto Tauronu w I poł.

Kategoria: Aktualności

Zysk netto grupy Tauron w pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 1.005 mln zł wobec 4,7 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. W samym II kwartale skonsolidowany zysk netto wyniósł 365 mln zł wobec 319 mln zł straty przed rokiem.

Zysk netto Tauronu w I poł.

Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł w I półroczu 1.237 mln zł wobec 143,3 mln zł przed rokiem, zysk EBITDA 2.094 mln zł (1.663 mln zł przed rokiem), a przychody sięgnęły 8.755 mln zł (8.841 mln zł rok wcześniej).

Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie (o 53 proc.) oraz Dystrybucja (o 7 proc.). Spadki przychodów odnotowano w segmentach: Wytwarzanie (o 2,6 proc.) oraz Sprzedaż (o 3 proc.).

Wyniki są zgodne z szacunkami grupy z początku sierpnia.

– Na wyniki I półrocza pozytywnie wpłynęło rozwiązanie rezerwy na projekt gazowo-parowy w Stalowej Woli w wysokości 203 mln zł, natomiast negatywnie – zawarcie 3-letniego porozumienia płacowego z pracownikami, które obciążyło koszty półrocza w wysokości 55 mln zł oraz ujęcie odpisów aktualizujących wartość majątku w obszarze wytwarzania energii i ciepła w łącznej wysokości netto 32 mln zł – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

W samym drugim kwartale Tauron miał 365 mln zł zysku netto wobec 319 mln zł straty netto w analogicznym okresie 2016 roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 364 mln zł.

EBITDA wyniosła w II kwartale 909 mln zł (wzrost o 15 proc. rdr) przy przychodach na poziomie 4.166 mln zł (spadek o 3 proc. rdr). Zysk operacyjny wyniósł 464 mln zł wobec 314 mln zł straty EBIT przed rokiem.

Zysk EBITDA w segmencie Wydobycia wyniósł w II kwartale 24,7 mln zł wobec 104,5 mln zł straty przed rokiem. EBITDA segmentu Wytwarzanie spadła do 115,8 mln zł ze 162,8 mln zł rok wcześniej, a segmentu Dystrybucja spadł o 1 proc. rdr do 596,3 mln zł. EBITDA segmentu Sprzedaż wzrosła o 36 proc. rdr do 165,4 mln zł.

W I półroczu 2017 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 34 proc. rdr i wyniosła 3,32 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 45 proc.

Obszar Wytwarzanie wyprodukował w I półroczu 9,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 12 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku.

– Wyższa produkcja jest konsekwencją przyjętej strategii handlowej i wyższej sprzedaży kontraktowej rdr w obszarze Wytwarzanie. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych była niższa o 14 proc. w stosunku do ubiegłego roku, co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (efekt bardzo niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów) – podał Tauron.

Produkcja ciepła w I półroczu osiągnęła poziom 7,1 PJ, tj. o 10 proc. więcej rdr, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W segmencie Dystrybucja grupa odnotowała 4-proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom 25,7 TWh energii elektrycznej, co - jak tłumaczy spółka - jest przede wszystkim efektem dobrej koniunktury gospodarczej oraz zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 17,2 TWh, co stanowi wzrost o 10 proc. rdr.

W samym II kwartale produkcja energii brutto wzrosła o 10 proc. rdr do 4,57 TWh. Dystrybucja energii wzrosła o 3 proc. rdr do 12,4 TWh, a sprzedaż detaliczna wzrosła o 12 proc. rdr do 8,08 TWh.

Wytwarzanie ciepła wzrosło o 13 proc. rdr do 1,8 PJ.

Produkcja węgla handlowego wzrosła o 43 proc. rdr do 1,81 mln ton, a sprzedaż wyniosła 1,77 mln ton (wzrost o 43 proc. rdr).

W I półroczu 2017 r. nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły 1.495 mln zł i były porównywalne rdr.

Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec I półrocza 2017 r. wyniósł 2,17x i spadł o 0,15x w stosunku do stanu na koniec 2016 r.

Tauron podał w komunikacie prasowym, że w I półroczu 2017 r. Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 274 mln zł. Oszczędności uzyskane od początku 2016 r. stanowią 58 proc. łącznych oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018.

W grupie realizowane są też działania optymalizacyjne i proefektywnościowe. W I półroczu 2017 r. uzyskano 480 mln zł pozytywnego efektu finansowego, co stanowi 14 proc. planowanej łącznej wartości na lata 2017-2020.

źródło: PAP
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ