Partner serwisu
04 września 2017

Nowy mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji

Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Energii kontynuuje prace w zakresie wspierania rozwoju energetyki rozproszonej. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji stanowi kolejny obszar prac, w którym resort podejmuje działania. Rozwój CHP (ang. Combined Heat and Power) ma przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania pierwotnych nośników energii.

Nowy mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji

Założenia systemu przedstawił dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski podczas V Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych", które odbyło się 30 sierpnia w Warszawie.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w tym obszarze przełoży się na stymulowanie wzrostu gospodarczego, zaś ograniczenia niskiej emisji, przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Wsparciem objęte zostaną zarówno nowe, jak i istniejące instalacje CHP.

Założenia dla wsparcia istniejących instalacji CHP

- System wsparcia oparty będzie o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej,
- Przedmiotem wsparcia będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,
- Wysokość premii referencyjnej ustalana będzie corocznie przez Ministra Energii,
- Uzyskanie premii poprzedzać będzie proces prekwalifikacji przypisujący poszczególne instalacje do właściwych koszyków,
- Jednostki wysokosprawnej kogeneracji zostaną przypisane do stosownych koszyków, które grupować będą instalacje o porównywalnych parametrach ekonomicznych (koszty wytwarzania energii elektrycznej),
- W systemie wparcia uwzględniona zostanie struktura wiekowej instalacji do wysokości premii.

Założenia dla wsparcia dla nowych instalacji CHP

- Powstanie nowy system wsparcia, który opierać się będzie o rozwiązania aukcyjne (aukcje w formule „pay as bid”),
- Zachowana zostanie  konkurencyjność aukcji,
- Wsparcie udzielane będzie na okres 15 lat,
- Przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,
- Aukcje poprzedzać będzie proces prekwalifikacji,
- Aukcje przeprowadzane będą odrębnie w trzech koszykach aukcyjnych - osobno dla instalacji przemysłowych oraz pozostałych instalacji (w tym przypadku wprowadzony zostanie podział na instalacje do i powyżej 20 MW mocy zainstalowanej elektrycznej),
- Budżet aukcyjny ustalany będzie przez Ministra Energii w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, Minister Energii określać będzie (niewiążąco) 3-letnią perspektywę budżetu aukcyjnego,
- Minister Energii określać będzie maksymalną wysokość premii w ramach każdego z trzech koszyków aukcyjnych,
- Mechanizm wsparcia będzie uwzględniał zmienność kosztów wytwarzania energii w czasie – możliwość zmiany wysokości premii w zależności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych,
- System wsparcia uwzględniać będzie monitorowanie procesu inwestycyjnego po wygraniu w aukcji, tak aby na bieżąco posiadać informację o ewentualnym zagrożeniu niezrealizowania inwestycji,
- System wsparcia uwzględniać będzie monitorowanie i rozliczanie wytwarzania energii po zrealizowaniu inwestycji w celu zapewnienia właściwej walidacji rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce.

Dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW stworzony zostanie system feed in premium (z jedną premią dla wszystkich instalacji bez względu na wielkość mocy, rodzaj paliwa oraz charakterystykę pracy).

źródło: Ministerstwo Energii
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ