Partner serwisu
29 września 2017

PGE GiEK: Elektrownia Bełchatów pionierem innowacyjnego odsiarczania spalin

Kategoria: Aktualności

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) poszukując nowoczesnych rozwiązań dla procesów produkcji energii, wdrożyło w Elektrowni Bełchatów program zapobiegający powstawaniu osadów twardych w absorberach instalacji odsiarczania spalin, a tym samym usprawniający ten proces. Testy innowacyjnej i ekologicznej technologii, zakończyły się sukcesem dzięki współpracy z firmą chemiczną Megmar.

PGE GiEK: Elektrownia Bełchatów pionierem innowacyjnego odsiarczania spalin

Program zapobiega uszkodzeniom urządzeń i pozwala zrezygnować z dotychczasowych, kosztownych i czasochłonnych mechanicznych metod oczyszczania absorberów. Elektrownia Bełchatów, jako pierwsza w Polsce, skutecznie zmierzyła się z tym problemem. PGE GiEK i Megmar prowadzą również wspólny projekt, mający na celu poprawę sprawności odsiarczania spalin bez wzrostu zużycia energii, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery.

Branża energetyki węglowej, która kojarzy się z tradycyjnymi metodami produkcji energii elektrycznej, również może być innowacyjna i dążyć do uzyskania jak najniższego poziomu emisji związków powstających w trakcie spalania węgla. W PGE GiEK stawiamy właśnie na nowoczesne technologie związane z wytwarzaniem energii z węgla, a jedną z nich jest usprawnianie procesów z wykorzystaniem rozwiązań chemicznych. To ekonomiczna a zarazem efektywna i ekologiczna metoda. Cieszy nas również fakt, że jako lider wytwarzania energii w Polsce mogliśmy nawiązać współpracę z firmą Megmar i tym samym wspierać krajową przedsiębiorczość i nowoczesne krajowe technologie. Metoda, którą razem wypracowaliśmy stanowi przełom w odsiarczaniu spalin, ponieważ zupełnie eliminuje problem narastania osadów w absorberze, a więc również czasochłonne i kosztowne przestoje

– powiedział Sławomir Zawada prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Odsiarczanie spalin w elektrowniach węglowych tradycyjnie realizowane jest metodą mokrą, wapienno-gipsową, a jej produktem końcowym jest gips o właściwościach umożliwiających jego dalsze wykorzystanie przemysłowe. Efektem ubocznym procesu technologicznego w absorberze Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) jest wytrącanie się trudnych do usunięcia osadów, czego konsekwencją z kolei jest obniżenie sprawności odsiarczania spalin i występowanie awarii. Co więcej, mechaniczna metoda usuwania tych twardych osadów znacznie wydłuża czas postoju remontowego IOS i może powodować uszkodzenia oczyszczanych urządzeń i powłok ochronnych stosowanych na elementach jej układu i IOS.

Współpraca z firmą Megmar

PGE GiEK poszukując optymalnych rozwiązań technologicznych, które przełożą się na sprawność instalacji i obniżą poziom emisji dwutlenku siarki, nawiązało współpracę z firmą Megmar, dostarczającą dedykowane produkty chemiczne, korzystnie wpływające m.in.
na procesy związane z produkcją energii. W Megmar przygotowano preparat, który dodany do absorbera IOS eliminuje tworzenie się osadów twardych. Przy przygotowaniu preparatu przyjęto, że nie będzie on toksyczny, będzie bezpieczny dla ludzi i urządzeń, a jednocześnie nie spowoduje zmniejszenia sprawności instalacji ani pogorszenia jakości otrzymywanego gipsu. Testy technologii zostały z powodzeniem przeprowadzone w Elektrowni Bełchatów.

Warunkiem koniecznym prowadzenia prób z wykorzystaniem innowacyjnej technologii było zastąpienie preparatem nowej generacji dotychczas stosowanej w Elektrowni Bełchatów mieszaniny neutralizującej pianę. Zakresem testu objęto absorber, który ze względu
na przeprowadzony w nieodległym czasie remont wieży absorpcyjnej zapewnił wymagany stan czystości. Dzięki temu możliwe było uzyskanie pełnego obrazu działania nowego preparatu i obiektywnej oceny efektu.

Efekty badań

Badania prowadzone przez 12 miesięcy wykazały, że poziom wszystkich zanieczyszczeń w zawiesinie z absorbera sukcesywnie spadał. Zmniejszył się także poziom zanieczyszczeń organicznych, o czym świadczy spadek zawartości takich pierwiastków jak żelazo i mangan. Malała również zawartość tlenku krzemu, glinu oraz innych tlenków mogących wytrącać się w postaci osadu, ograniczając możliwość wytrącania się trudnych do usunięcia osadów twardych, przyczyniających się do szybszej degradacji instalacji. Dodatkowo spadek zawartości chlorków spowodował lepszą absorpcję SO2, a spadek zawartości fluorków oraz tlenków Na2O, K2O, MgO przełożył się na lepszą jakość gipsu uzyskanego w procesie odsiarczania spalin.

Opisane wyniki testów zachęcają do wdrożenia programu sprawdzonego w Bełchatowie w pozostałych elektrowniach należących PGE GiEK. Ponadto obie firmy na drodze współpracy poszukują kolejnych nowatorskich rozwiązań, które już niedługo mogą usprawnić inne procesy związane z wytwarzaniem energii, m.in. mające na celu obniżenie poziomu emisji SO2.

źródło: Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ