Partner serwisu
11 października 2017

Prezentacje Gospodarzy - o czym powiedzą przedstawiciele PKN ORLEN i PGNiG TERMIKA?

Kategoria: XI Konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle

W czasie XI Konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle nie zabraknie referatów, które wygłoszą Jarosław Garstka - Dyrektor Zakładu Wodno-Ściekowego, Biuro Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A.; i Artur Zając - Główny specjalista ds. ochrony środowiska PGNiG TERMIKA SA.

Prezentacje Gospodarzy - o czym powiedzą przedstawiciele PKN ORLEN i PGNiG TERMIKA?

Jarosław Garstka wystąpi z prezentacją pt. Gospodarka Wodno-Ściekowa w PKN ORLEN S.A. na przykładzie Zakładu Produkcyjnego  w Płocku. A Artur Zając swojej wystąpienia zatytułował: Oczyszczalnia ścieków MIOS: plany a rzeczywistość.

Już dzisiaj zapoznaj się ze streszczeniami obu wystąpień, a aby wysłuchać całości, zgłoś swój udział w XI Konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle.

Gospodarka Wodno-Ściekowa w PKN ORLEN S.A. na przykładzie Zakładu Produkcyjnego w Płocku
Jarosław Garstka, Dyrektor Zakładu Wodno-Ściekowego, Biuro Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A.

Woda jest podstawowym składnikiem wszystkich organizmów. Bez jej udziału życie nie istnieje. Wszystkie procesy zachodzące na ziemi mają w swym udziale wodę. Bardzo duże ilości wody są zużywane w procesach przemysłowych, a stanowi to około 23% światowego zużycia wód. W każdym kraju woda jest jednym z głównych czynników lokalizacji przemysłu, szczególnie dla takich gałęzi jak energetyka, hutnictwo, przemysł chemiczny i celulozowo-papierniczy.

Grupa Kapitałowa ORLEN posiada 16 ujęć i pobiera wodę o łącznej ilości 90 mln m3/rok, z czego w przeważającej części są to wody z ujęć powierzchniowych. Zakład realizuje szereg działań zmniejszających zużycie wody m.in. przez: kierowanie upustów z bloków wodnych do sieci wody gospodarczej i ppoż., zatężanie kilkukrotne wody w układach chłodniczych, zawracanie kondensatów ich uzdatnianie i ponowne wykorzystanie oraz wtłaczanie wody pobranej do prób ciśnieniowych zbiorników do sieci wody gospodarczej i ppoż. Dzięki wielu działaniom na przestrzeni ponad kilkunastu lat PKN ORLEN zmniejszył o prawie 51% pobór wody od 1980 roku oraz zmniejszył ilość odprowadzanych ścieków o 69%.

W obrębie Grupy Kapitałowej ORLEN wyróżnia się 12 oczyszczalni ścieków z których odprowadza się ścieki o łącznej ilości 57 mln m3/rok, z czego w przeważającej części są to ścieki przemysłowe. Największa ilość wody i odprowadzanych ścieków z racji wielkości przynależy do Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Woda w Zakładzie produkcyjnym w Płocku wykorzystywana jest do uzupełniania strat w układach chłodniczych, energetycznych, pitnych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Obiekty gospodarki wodnej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku to ujęcie wody z Wisły (pobór wody 24 mln m3/rok), instalacje produkcji wody: zdekarbonizowanej, uzupełniającej na bloki wodne, wody gospodarczej i ppoż., wody pitnej, wody Demii, 8 bloków wodnych (Produkcja wody obiegowej – 850 mln m3/rok), stacje generacji dwutlenku chloru oraz sieci wody chłodniczej, gospodarczej i ppoż. kanalizacyjne o łącznej długości 432 km. Do obiektów gospodarki ściekowej należy centralna oczyszczalnia ścieków o powierzchni 20 ha i czasie zatrzymania ścieków 7 dni, lokalne podczyszczalnie i rozdzielone systemy kanalizacji ścieków przemysłowych i opadowych.

Oczyszczalnia gwarantuje niezależne fizyko-mechaniczne oczyszczanie wszystkich rodzajów napływających ścieków oraz wspólne oczyszczanie biologiczne wszystkich rodzajów ścieków w zestawach osadu czynnego. Oczyszczalnia biologiczna ściśle wyspecjalizowana jest w usuwaniu fenolu ze ścieków. Urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków przemysłowych są zhermetyzowane, a odgazy w nich zgromadzone są odsysane i rozkładane w Instalacji Katalitycznego Dopalania Catox do pary wodnej i dwutlenku węgla. Zakład posiada częściowe zamknięcie obiegu wodnego poprzez zawracanie około 35% oczyszczonych ścieków do produkcji wody gospodarczej i ppoż. Oczyszczalnia gwarantuje wysokie stopnie redukcji zanieczyszczeń fenolu, bo aż na poziomie 99,9%, ropopochodnych – 99% i ChZT – 92%.

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy szereg zadań inwestycyjnych, m.in. budowę nowej stacji filtracji wody gospodarczej i ppoż. oraz pierwszego w Polsce reaktora wielokomorowego do dekarbonizacji wody. Zlikwidowaliśmy zagrożenie masowe przez zastąpienie obecnej instalacji chlorowania i rozległej sieci wody chlorowej, lokalnymi generatorami dwutlenku chloru. W najbliższym czasie planujemy dalszą hermetyzację obiektów oczyszczalni ścieków oraz jej rozbudowę mającą na celu zwiększenie przepustowości hydraulicznej.
 

­Oczyszczalnia ścieków MIOS: plany a rzeczywistość
Artur Zając, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska PGNiG TERMIKA SA

Oczyszczalnia ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin MIOS w Elektrociepłowni Siekierki należącej do PGNiG TERMIKA SA eksploatowana jest już blisko od 6 lat. Na przestrzeni tych lat, zmieniające się potrzeby oraz wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych wymagały ciągłego doskonalenia procesu oczyszczania ścieków oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych, które pozwalają optymalnie wykorzystać potencjał funkcjonującej oczyszczalni. Zarówno, zmiana jakości spalanego paliwa w kotłach, modernizacja układu oczyszczania spalin, zmiana reżimu pracy instalacji odsiarczania spalin, mogą wpływać na regulacyjność procesu oczyszczania ścieków a w konsekwencji na uzyskiwane parametry jakościowe ścieków. Prezentacja dotyczyła będzie przeglądu podjętych działań mających na celu efektywne wykorzystanie potencjału oczyszczalni ścieków z instalacji odsiarczania spalin.  Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom prawnym z obszaru ochrony środowiska, wynikom prac koncepcyjnych dot. możliwości praktycznego wdrożenia nowych technologii redukcji zanieczyszczeń trudno usuwalnych ze ścieków oraz próbie oceny wpływu zaostrzających się wymagań prawnych na ekonomię procesu oczyszczania ścieków.

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ