Partner serwisu
13 grudnia 2017

Rozmowy o przyszłości paliw alternatywnych w UE

Kategoria: Aktualności

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Energii odbyło się spotkanie przedstawicieli Government Support Group (GSG) on the cooperation to suport Clean Power for Transport in Europe. Celem istnienia grupy GSG jest bliska współpraca państw członkowskich UE w zakresie wymiany doświadczeń i koordynacji rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie.

Rozmowy o przyszłości paliw alternatywnych w UE

Działania grupy mają pomóc państwom członkowskim w sprawnym wdrożeniu dyrektywy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz pozwolić na stworzenie transeuropejskiej sieci infrastruktury paliw alternatywnych. Członkowie grupy wspierają także rządy poszczególnych państw członkowskich w rozwoju zeroemisyjnych oraz niskoemisyjnych środków transportu.

Podczas spotkania członkowie GSG - przedstawiciele Holandii, Belgii, Francji, Niemiec, Słowenii, Szwecji, Austrii, Czech oraz Polski - przedstawili zaktualizowane informacje dotyczące wdrażania dyrektywy. Omówili również stopień realizacji Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, wyznaczających kierunek zmian oraz określających instrumenty wsparcia dla rozwoju elektromobilności i paliw alternatywnych.

Przedmiotem rozmów były także zagadnienia związane z tzw. pakietem zimowym, dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II), regulacjami w sprawie ograniczenia emisji CO2 w samochodach osobowych, zagadnieniami zrównoważonej mobilności czy kwestiami podejścia do Synergy i DGMove.

Uczestnicy spotkania wymienili się również spostrzeżeniami w zakresie obowiązków nakładanych na państwa członkowskie przez UE, a także dyskutowano nad sposobami wdrażania dyrektywy. Wymiana doświadczeń na szczeblu międzynarodowym, stanowi istotny element pracy nad nowymi regulacjami w zakresie tworzenia sieci infrastruktury paliw alternatywnych.   

Uczestnictwo przedstawicieli Polski w spotkaniach na szczeblu europejskim daje możliwość zdobycia cennych informacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu możliwy będzie rozwój nowych sektorów polskiej gospodarki, a tym samym tworzenie kolejnych inwestycji.

źródło: me.gov.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ