Partner serwisu
13 grudnia 2017

Następny krok do doskonałości operacyjnej w obszarze zarządzania majątkiem technicznym

Kategoria: Aktualności

Branża energetyczna konsumuje coraz szerszą gamę innowacji, mających praktyczne przełożenie na koszty utrzymania majątku technicznego, bezpieczeństwo pracy oraz wskaźniki jakości energii. Szybko rosnąca ilość danych w połączeniu z nowymi możliwościami IT, takimi jak Big Data oraz coraz popularniejszym przetwarzaniem w chmurze, pozwalają na budowę i wdrożenie scenariuszy, które nie były dostępne jeszcze kilka lat temu.

Następny krok do doskonałości operacyjnej w obszarze zarządzania majątkiem technicznym

Przykładem może być rozwój w kierunku analityki predykcyjnej oraz uproszczenia i przyspieszenia procesów związanych z wymianą informacji dotyczących wykorzystywanego majątku technicznego (dystrybucyjnego, produkcyjnego, wytwórczego). Innowacyjne rozwiązania SAP takie jak Asset Intelligence Network, Asset Performance & Strategy Management i Predictive Maintenance & Service oferują tego typu możliwości i zapewniają spójność i integralność procesu utrzymania majątku technicznego.

SAP Asset Intelligence Network (AIN) to bezpieczny i dostępny na zasadzie subskrypcji serwis wymiany informacji pomiędzy użytkownikami / operatorami majątku technicznego, jego producentami oraz dostawcami usług utrzymaniowych. Rozwiązanie odpowiada na potrzeby wielu gałęzi przemysłu intensywnie wykorzystujących szeroką gamę urządzeń i różnorodnych instalacji (między innymi branża paliwowa, chemiczna, wydobywcza, energetyczna).

AIN jest rozwiązaniem regularnie rozszerzanym i aktualizowanym w zakresie nowej funkcjonalności, wynikającej z potrzeb zgłaszanych przez klientów, którzy zaadoptowali ten system do obszaru zarządzania majątkiem technicznym.

Kluczowym wyzwaniem, które adresuje AIN jest zarządzanie i współdzielenie aktualnej i prawidłowej informacji, dotyczącej określonych składników majątku technicznego. Dla przykładu operatorzy często mają problem z wystarczająco dobrym zarządzaniem majątkiem z uwagi na szeroką gamę urządzeń, udostępnianie informacji przez różnorodne portale dostawców, które przy tym bardzo często nie są zintegrowane z podstawowym systemem CMMS.

Poprzez AIN producenci wyposażenia technicznego zapewniają dostępność wymaganej informacji o swoich produktach, włączając w to instrukcje i rekomendacje dotyczące obsługi urządzeń. Operator urządzeń - jak na przykład rafineria czy zakład chemiczny - ma łatwy dostęp do tego typu danych oraz ma możliwość dokonania aktualizacji, przekazania informacji o konfiguracji urządzenia (miedzy innymi poprzez integrację z systemami klasy SAP ERP I Asset Management). Następną w pełni zintegrowaną aplikacją z tej rodziny jest SAP Asset Performance & Strategy Management, pozwalający odzwierciedlić segmentację majątku, zbudować macierz ryzyk i przypisać klasy ryzyka do poszczególnych obiektów bazując na ich krytyczności oraz zdefiniować strategię utrzymania majątku opierającą się na przykład o filozofię RCM lub FMEA.

Dodatkowy potencjał

Ponadto, możliwość zintegrowania AIN i APSM z rozwiązaniem SAP Predictive Maintenance and Service, daje dodatkowy potencjał w osiąganiu doskonałości operacyjnej firm produkcyjnych, operatorów sieci dystrybucyjnej, wytwórców energii elektrycznej. Celem takiego modelu jest zapewnienie maksymalnie dobrego modelu danych i informacji statycznej o majątku jako bazie dla Predictive Maintenance & Service. To rozwiązanie natomiast umożliwia ocenę stanu żywotności składników majątku (asset health index) na potrzeby planowania inwestycji oraz lepszej przewidywalności potencjalnych zdarzeń awaryjnych pod kątem utrzymania ruchu.

W oparciu o taką informację oraz optymalizację procesów dotyczących majątku technicznego przedsiębiorstwa branży energetycznej, paliwowej, wydobywczej, są w stanie obniżyć koszty utrzymania majątku oraz zwiększyć jego dostępność, co może przełożyć się np. na polepszenie wskaźników jakości energii w dystrybucji lub też eliminowanie wąskich gardeł dla firm produkcyjnych (np. chemia). Dla przykładu McKinsey w swoim raporcie[1] mówi, że dla sektora energetyki i paliwowego w obszarze utrzymania majątku lub wydatkach na CAPEX możliwe są oszczędności w granicach 5%-10%. Tym samym wydaje się czymś oczywistym, iż warto zastanowić się nad wykonaniem kroku w kierunku wyżej opisanych rozwiązań.

[1] The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, Mc Kinsey Global Institute, June 2015

Video do obejrzenia:

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ