Partner serwisu
02 lutego 2018

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZEW Kogeneracja

Kategoria: Aktualności

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. poinformował o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZEW Kogeneracja

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2017 z dnia 13 listopada 2017 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Wzywający") informuje, iż w dniu 1 lutego 2018 r. Wzywający za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2.383.999 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ("Akcje") wyemitowanych przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna ("Spółka"), po cenie 81,80 PLN za każdą Akcję, uprawniających do wykonywania 16,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Wezwanie"). Podmiotem nabywającym Akcje jest PGE Energia Ciepła S.A. ("Nabywający") W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy potrwają od 21 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.

Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639), a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748), a jego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający, wraz ze swoim podmiotem zależnym Investment III B.V., zamierza osiągnąć łącznie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 9.834.000 (dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące) akcji Spółki.

źródło: gkpge.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ