Partner serwisu
23 maja 2018

ML System publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Kategoria: Z życia branży

– Od kilkunastu lat dynamicznie się rozwijamy, zwiększając przychody, rentowność i portfel zamówień. Organiczny wzrost pozwolił nam w ciągu ok. dekady zbudować pozycję krajowego lidera w branży BIPV. Korzystając z możliwości naszego laboratorium, tj. fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego, tworzymy unikatowe produkty oparte na autorskiej technologii. Wierzymy, że oferta publiczna oraz debiut na GPW pomogą nam w realizacji celów strategicznych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

ML System publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

– Atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej, technologicznej spółki, z ekspozycją na ciekawy i perspektywiczny rynek – dodaje Dawid Cycoń.

Jako podmiot działający w branży BIPV, spółka tradycyjne materiały budowlane, np. elewacje ze szkła, zamienia materiałami aktywnymi, tj. z technologią fotowoltaiczną. Cechy, funkcje i podstawowe parametry techniczne materiałów są identyczne, a produkty spółki dodatkowo wytwarzają darmową energię elektryczną. W ofercie ML System znajdują się m.in.: fotowoltaiczna fasada wentylowana, fotowoltaiczne żaluzje przeciwsłoneczne, fotowoltaiczna szyba grzewcza, świetliki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne zadaszenia, mała architektura wykorzystująca fotowoltaikę czy moduły no-frost.

ML System dysponuje własnym, innowacyjnym zakładem produkcyjnym, który wyposażony jest w trzy nowoczesne linie wytwórcze. Wartość zrealizowanych oraz realizowanych przez spółkę inwestycji technologicznych wynosi 252 mln zł.

Potwierdzeniem innowacyjności firmy są trzy przyznane patenty oraz 13 wniosków w trakcie rozpatrzenia.

Rynek, wyniki finansowe i portfel zamówień

Planom rozwoju ML System sprzyja bardzo dobre otoczenie rynkowe. Zgodnie z szacunkami Global Building – Integrated PhotovoltaicsnMarket 2017 – 2021 oraz Infinity Research z 2016 r., średnioroczne tempo wzrostu zainstalowanej mocy w sektorze BIPV
na świecie w latach 2016-2021 wyniesie 16 proc., by w 2021 r. osiągnąć poziom 1237 MW. Otoczenie prawne, krajowe i europejskie, także sprzyja realizacji strategii spółki.

W 2017 r. spółka wypracowała 54,3 mln przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 6,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 57 proc., 79 proc., 184 proc. Portfel zamówień na 2018 r. ma wartość 113,3 mln zł, co pozwala ML System
z optymizmem patrzeć na wyniki w bieżącym roku.

Cele emisyjne

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, a także na ekspansję zagraniczną. Według spółki najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera.

– Szczególną pozycję w naszych celach emisyjnych stanowi projekt Quantum Glass, którego realizację planujemy zakończyć w 2020 r. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Uważamy, że dzięki temu rozwiązaniu zrewolucjonizujemy nie tylko branżę BIPV, ale również szkła. Łącznie na ten projekt zamierzamy wydać 38,8 mln zł, z czego zasadnicza część pochodzić będzie ze środków unijnych – podkreśla Dawid Cycoń, prezes ML System.

Szczegółowe cele emisyjne

Wartość środków

Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego

19,0 mln zł

Rozwój sprzedaży produktów spółki na wybranych rynkach zagranicznych (w tym ich certyfikacja)

6,2 mln zł

Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System

5,0 mln zł

ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV

4,8 mln zł

Struktura i harmonogram oferty

Oferta publiczna ML System obejmuje do 1.832.468 akcji, w tym do 1.281.868 akcji nowej emisji oraz do 550.600 akcji istniejących. Akcje będę oferowane inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym.

Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 29 zł, od 18 do 28 maja 2018 r. Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 29 maja.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Vestor DM. Zapisy na akcje można składać w BM Alior Banku, DM BOŚ, DM mBanku oraz CDM Pekao. Pełna lista POK znajduje się na stronie internetowej emitenta oraz oferującego.

18 maja

Początek zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych

Początek procesu budowy księgi popytu

28 maja

Koniec zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych

29 maja

Koniec procesu budowy księgi popytu

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby akcji oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

30 maja


Początek przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych

5 czerwca

Koniec przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych

11 czerwca

Planowany przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW

Przydział akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych

Akcjonariat i lock-up

Akcjonariuszami ML System są założyciele spółki, tj. Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System i Edyta Stanek, przewodnicząca rady nadzorczej, którzy kontrolują po 45,8 proc. akcji oraz Newberg ML SPV (inwestor finansowy), który posiada 4,9 proc. akcji. Pozostali akcjonariusze dysponują 3,5 proc. akcji. Umową lock-up zostali objęci założyciele (12 miesięcy od dnia przydziału akcji) oraz Newberg ML SPV (do 31 grudnia 2018 r.).

Program motywacyjny

W celu zmotywowania, wynagrodzenia i głębszego związania kluczowych menadżerów ze spółką, a także powiązanie interesów tych osób (mających wpływ na osiągane wyniki finansowe) z interesami akcjonariuszy, ML System wdrożył program motywacyjny. Program motywacyjny w części za 2018 r. oparto o następujące założenia wyników finansowych: 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 20 mln zł EBITDA. W 2019 r. ma to być odpowiednio 120 mln zł i 24 mln zł, a w 2020 r. 150 mln zł i 30 mln zł.

Polityka dywidendowa

Zarząd spółki nie przewiduje wypłat dywidendy w 2018 r. W kolejnych latach, aż do zakończenia planu inwestycyjnego, czyli do 2020 r. ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20-25 proc. skonsolidowanego zysku netto. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

– Chcemy, aby beneficjentami wzrostu ML System stali się również nasi akcjonariusze. Wierzymy, że stabilna polityka dywidendowa pozwoli inwestorom traktować akcje naszej spółki jako długoterminową, trwałą lokatę kapitału – podsumowuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ