Partner serwisu
06 lipca 2018

Ustawa o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw przyjęta przez Sejm

Kategoria: Aktualności

5 lipca Sejm przyjął ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przygotowaną w Ministerstwie Energii. Dokument trafi teraz do podpisu Prezydenta RP.

Ustawa o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw przyjęta przez Sejm

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych powstałych w trakcie ich spalania. Ustawodawcy liczą, że w ten sposób zostanie ograniczony smog i napływ węgla niesortowanego do Polski.

Świadectwo jakości paliwa

Jak informuje Ministerstwo Energii, nowe regulacje wyznaczają odpowiednie standardy jakości dla paliw stałych przeznaczonych do celów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym. Jednocześnie w rządzie trwają prace nad przygotowaniem działań osłonowych, które zostaną skierowane do najmniej zamożnych obywateli korzystających dotychczas z paliw najgorszej jakości. Jeżeli wspomniane paliwa będą przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych to sprzedawca będzie musiał wystawić świadectwo jakości, określające niezbędne dla kupującego parametry paliwa stałego.

Za wprowadzenie do obrotu paliw niezgodnych z wymogami ustawy i rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – przewidziano kary grzywny od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3. Za wykroczenia mniejszej wagi będzie można wymierzyć karę grzywny od 10 do 100 tys. zł.

Indywidualni nabywcy paliw stałych nie będą kontrolowani. Ustawa nie wprowadza takiego wymogu kontrolowania w miejscu ich spalania. Kontrole odbywać się będą jedynie na składach paliw stałych, czyli w miejscach, w których można je kupić. Koszty kontroli w całości będzie ponosił Skarb Państwa.

Poprawka w zakresie węgla brunatnego

Podczas drugiego czytania do ustawy w Sejmie wprowadzono poprawkę w zakresie węgla brunatnego. Dopuszczenie do sprzedaży tego paliwa po uprzednim poddaniu termicznej obróbce umożliwi dalsze korzystanie z kotłów dedykowanych do tego typu węgla bez zwiększania kosztów grzewczych.

Ustawa została notyfikowana w Komisji Europejskiej w dniu 14 marca 2018 r. W obowiązkowym okresie wstrzymania procedury legislacyjnej państwa członkowskie i KE nie zgłosiły komentarzy i opinii  do przedmiotowego projektu. Oznacza to, że projekt jest zgodny z Prawem UE.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po tym terminie będzie możliwe zakończenie prac na rozporządzeniami w sprawie: wymagań jakościowych dla paliw stałych, metod badania jakości paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych, wzoru świadectwa jakości. W ten sposób cały pakiet rozwiązań prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Energii wejdzie w życie.

źródło: Ministerstwo Energii
fot. 123.rf/zdjęcie ilustracyjne
Kazimierz P
2018-11-07
Nowe druczki “Świadectwo jakości paliw stałych” można już kupić w sklepie druczki.eu Istnieje również możliwość kupna od razu wypełnionego druku według wytycznych jakie zlecimy, czyli nadruk dane firmy, regon, nip oraz rodzaj paliwa stałego. Szkoda że na każde rodzaj węgla trzeba minimum 40 bloków :( Tutaj adres https://druczki.eu/swiadectwo-jakosci-paliw-stalych.html
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ