Partner serwisu
03 sierpnia 2018

RAFAKO zakończyło proces reorganizacji zgodnie z założeniami

Kategoria: Aktualności

Z końcem lipca bieżącego roku Spółka zakończyła drugi etap procesu reorganizacji. Proces ten przyniósł firmie kolejne oszczędności, pozwalając zarazem zachować pełną zdolność produkcyjną i usługową. Restrukturyzacja RAFAKO to szereg działań optymalizacyjnych, skoncentrowanych na zapewnieniu firmie poprawy efektywności działania i dopasowaniu jej do zmieniającego się dynamicznie otoczenia rynkowego.

RAFAKO zakończyło proces reorganizacji zgodnie z założeniami

Działania optymalizacyjne w RAFAKO rozpoczęły się w lipcu 2017 roku. Ich istotnym elementem była redukcja zatrudnienia. Od momentu rozpoczęcia i zakończenia drugiego etapu procesu liczba zredukowanych etatów nie przekroczyła, uzgodnionej w porozumieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, liczby 276 etatów. Łączna wartość oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniesie ok. 12 mln zł. W skład wskazanej kwoty nie wchodzą oszczędności wynikające z dodatkowych działań optymalizacyjnych, które zostały podjęte w ramach procesu reorganizacji. Koszty związane z przeprowadzeniem omawianego etapu reorganizacji Spółki nie przekroczą utworzonej na ten cel dodatkowej rezerwy.

Optymalizacja w zakresie zatrudnienia, nie wpłynęła negatywnie na zdolności ofertowania i realizacji pozyskanych kontraktów, nie zmniejszyła również potencjału Spółki – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO.  RAFAKO ma wystarczające zasoby do podejmowania nowych wyzwań, a restrukturyzacja i zmiany wewnętrzne miały przede wszystkim na celu zwiększenie efektywności organizacji – dodała.

Rok 2017 był dla Spółki okresem obfitującym w wiele istotnych wydarzeń

Najważniejszym było przeprowadzenie emisji akcji serii K, w wyniku której Spółka pozyskała blisko 163,4 mln zł netto. Dzięki tym środkom RAFAKO realizuje konsekwentnie plan pozyskiwania nowych kontraktów, zarówno w segmencie energetyki jak i nowym, strategicznym obszarze działalności - segmencie oil&gas.

Od początku bieżącego roku, RAFAKO podpisało umowy na nowe kontrakty o wartości ponad 790 mln zł, czyli o 40 mln zł więcej niż w całym 2017 roku. W ramach tej kwoty 52% wartości stanowią kontrakty na instalacje ochrony środowiska, 23% wartości to kontrakty w segmencie oil&gas oraz 25% wartości to pozostałe kontrakty energetyczne.

W sytuacji prawie pełnego wykorzystania dostępnych limitów gwarancyjnych, taki rozwój portfela zamówień nie byłby możliwy bez pozyskania środków z rynku kapitałowego, za co jeszcze raz składamy podziękowania naszym akcjonariuszom – komentuje Agnieszka Wasilewska-Semail. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w akcje RAFAKO przyniesie inwestorom oczekiwane korzyści. A my ze swojej strony zapewniamy o budowaniu wartości Spółki poprzez realizację zakładanej strategii – dodała Prezes RAFAKO.

Zgodnie z zapowiedziami, RAFAKO do końca roku zamierza zwiększyć portfel kontraktów o co najmniej kolejne pół miliarda złotych. Już na dzień dzisiejszy na taką kwotę opiewają postępowania na wybór, w których Spółka uzyskała najlepszą cenę lub została już poinformowana o wyborze najkorzystniejszej oferty.

źródło: rafako.com.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ