Partner serwisu
Tylko u nas
18 września 2018

Klasyka i nowoczesność

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Problematyczne parametry dla oczyszczalni ścieków  pochodzących z przemysłu energetycznego.

Klasyka i nowoczesność

Obecnie zadaniem przemysłowych oczyszczalni ścieków jest zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń do wartości określonych w dwóch obowiązujących aktach prawnych1. W 2021 roku będziemy musieli uzyskać znacznie zaostrzone wartości zawarte  w konkluzjach BAT (BAT5, BAT 15). To ciągłe zaostrzanie wymagań w zakresie oczyszczalni ścieków przemysłowych prowadzi do tworzenia „hybryd” wiążących ze sobą klasyczne metody oczyszczania spalin z nowoczesnymi technologiami opartymi na najnowszych teoriach naukowych, pozostawiając jednocześnie miejsce na zastosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

W obszarze gospodarki ściekowej główny problem dla przemysłu energetycznego stanowią ścieki pochodzące z instalacji mokrego odsiarczania. Instalacje odsiarczania spalin wykorzystujące metodę mokrą wapienną generują powstawanie ścieków, które muszą być okresowo odprowadzane z instalacji dla utrzymania właściwej równowagi chemicznej gwarantującej właściwą sprawność odsiarczania spalin. Skład tych ścieków oraz ich ilość jest bardzo zmienna i zależna od wielu parametrów. Są to specyficzne ścieki zawierające dużą ilość chlorków, siarczanów, związków azotu, metali ciężkich, związków organicznych oraz inne zanieczyszczenia, które powstają w wyniku stosowania nowych technologii (chemicznych, mechanicznych, biologicznych) do oczyszczania spalin.

W tab. 1 przedstawiono porównanie przesączu ścieków brudnych pochodzących z konstrukcyjnie różnych Instalacji Odsiarczania Spalin i pracujących z blokami na parametrach krytycznych i nadkrytycznych z dopuszczalnymi dla ścieków wartościami. Z tego porównania jednoznacznie widać konieczność oczyszczania ścieków w przypadku odprowadzania ich do wód. Po oddzieleniu przesączu przebadano także powstały osad ściekowy z wykorzystaniem metod dyfrakcji i spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (rys. 2). Stwierdzono, iż przykładowy osad składa się z około 56,6% gipsu, co dodatkowo potwierdzono wykonaniem rozkładu termicznego próbki osadu (rys. 1) zanieczyszczonego krzemionką (SiO2 – 34,1%), glinokrzemianami sodu (6,6%), węglanem wapnia (1,5%), tlenkiem żelaza (1,2%) oraz metalami ciężkimi: As, Ba, Cr, Hg, Zn, Ni, Pb, Sb, Se, prawdopodobnie częściowo zaokludowanymi oraz w połączeniu z chlorem, fluorem i siarką. Wiedząc, że ścieki z Instalacji Mokrego Oczyszczania Spalin trzeba oczyszczać, nasuwa się pytanie o powstały w wyniku oczyszczania osad: czy jest on klasyfikowany jako odpad inny niż niebezpieczny i może być składowany?

Cały artykuł ukazał się w magazynie "Energetyka Cieplna i Zawodowa" nr 5/2018

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ