Partner serwisu
03 października 2018

Ciepło w Elblągu zagrożone

Kategoria: Aktualności

Brak porozumienia z miejskim dostawcą ciepła i prezentowane publicznie koncepcje wykluczające w perspektywie długoterminowej funkcjonowanie elektrociepłowni Energi Kogeneracji zmusiły spółkę do powiadomienia EPEC, że za dwa lata utrzymanie produkcji energii cieplnej na obecnym poziomie może okazać się niemożliwe. Wciąż jednak liczy na pomyślne zakończenie rozmów.

Ciepło w Elblągu zagrożone

Energa Kogeneracja, główny wytwórca ciepła dla mieszkańców Elbląga, od 2012 roku sygnalizuje konieczność zmodernizowania elektrociepłowni przy ul. Elektrycznej. Wynika to z Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), która narzuca instalacjom energetycznym spełnianie surowszych standardów emisyjnych. Elektrownie i elektrociepłownie mogły skorzystać z czasowego odstępstwa od ich stosowania, niemniej nie dłużej niż do połowy 2020 roku. Oznacza to, że od 1 lipca 2020 roku instalacje energetyczne albo będą dostosowane do spełniania określonych w dyrektywie norm, albo będą musiały być wyłączone z eksploatacji.

Koncepcja projektu

Energa Kogeneracja przygotowała do realizacji inwestycję polegającą na dobudowaniu do istniejących węglowych kotłów energetycznych nowych instalacji oczyszczania spalin, które pozwolą ograniczyć emisję szkodliwych substancji zgodnie z IED. Koszt modernizacji, wynoszący ok. 140 mln zł, musi być jednak zabezpieczony gwarancją zwrotu poniesionych nakładów. W tym celu spółka już przed kilkoma laty wystąpiła do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z propozycją zawarcia nowej umowy. Ma ona zagwarantować, że miejski dostawca będzie korzystał z ciepła produkowanego przez Energę Kogenerację w dłuższym okresie. EPEC nie wyraził jednak zgody, a pomimo długotrwałych, kilkuletnich negocjacji nie udało się jak dotąd wypracować konsensusu, o który zabiega Energa Kogeneracja. Co więcej, EPEC zaprezentował w ostatnim czasie nową koncepcję uciepłownienia miasta, która wprost mówi o regularnym zmniejszaniu zapotrzebowania na ciepło z elektrociepłowni przy ul. Elektrycznej. I choć w ostatnim czasie obie spółki powtórnie zasiadły do rozmów, wciąż nie przynoszą one niezbędnych rozstrzygnięć.

Wobec takiego rozwoju wydarzeń Energa Kogeneracja w piątek (28 września) zmuszona była złożyć do EPEC zawiadomienie o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła. Dokument informuje miejskiego dostawcę ciepła, że w przypadku dalszej odmowy ze strony EPEC co do zawarcia nowej umowy oraz realizowania koncepcji zakładającej stopniowe eliminowanie źródła przy ul. Elektrycznej z miejskiego systemu ciepłowniczego, inwestycja Energi Kogeneracji nie zostanie zrealizowana. To z kolei oznacza, że najpóźniej z końcem września 2020 roku wyłączone z eksploatacji zostaną niezmodernizowane kotły węglowe. Blok biomasowy, który jako jedyny pozostanie w użytkowaniu, jest w stanie dostarczyć moc cieplną nie przekraczającą 30 MWt, co będzie wolumenem niewystarczającym do zapewnienia ciepła wszystkim mieszkańcom. W związku z tym deficyt mocy w miejskim systemie ciepłowniczym wyniesie ok. 125 MWt.

O złożeniu zawiadomienia w tym samym dniu zarząd Energi Kogeneracji poinformował opinię publiczną podczas briefingu prasowego. W trakcie spotkania z dziennikarzami Krzysztof Żochowski, prezes zarządu Energi Kogeneracji, podkreślił, że wobec przedłużającego się braku decyzyjności w EPEC nie można wykluczyć niezawinionych przez Energę Kogenerację ograniczeń w dostawach ciepła już w sezonie grzewczym 2020/2021. Zarząd spółki cały czas jednak ma nadzieję, że dla wspólnego dobra, a przede wszystkim mieszkańców Elbląga uda się osiągnąć porozumienie. Przypomniano też, że Energa Kogeneracja od 2012 roku ma przygotowany plan dwuletniej inwestycji, która zagwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo i ciepłe mieszkania bez konieczności przekładania kosztów na elblążan. Tymczasem alternatywne modele uciepłownienia miasta pozostają niedookreślonymi koncepcjami, zakładającymi m.in. budowę od zera nowych źródeł wytwórczych, której koszty musiałyby zostać pokryte przez odbiorców – mieszkańców Elbląga. Realizacja tej koncepcji potrwałaby jednak kilka lat, znacznie dłużej niż modernizacja obiektu Energi Kogeneracji. Prezes Żochowski podkreślił też na koniec, że dobro mieszkańców jest dla spółki priorytetem.

źródło: media.energa.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ