Partner serwisu

Bez modernizacji ani rusz

Kategoria: Technologie

dr Michał Pietraszewski
prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

mgr Zygmunt Katolik
prokurent-kierownik Działu Rozwoju, Przygotowania Inwestycji i Remontów
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

mgr inż. Mirosław Podlewski
zastępca kierownika Wydziału Wytwarzania Ciepła – specjalista ds. elektrycznych
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

Rosnące ceny energii elektrycznej, generujące wysokie koszty jej zakupu, stały się impulsem do poszukiwania rozwiązań technicznych redukujących poziom jej zużycia w MPEC Włocławek. Pożądane efekty ekonomiczne można osiągnąć poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii. Jakie podjęto działania?

Z perspektywy wieloletniej obserwacji i oceny wprowadzonych projektów inwestycyjnych oraz modernizacyjnych w przedsiębiorstwie MPEC-Włocławek można stwierdzić, że wyznaczone cele przy projektowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań układu hydraulicznego i pompowego oraz urządzeń technologicznych ciepłowni zostały w pełni zrealizowane i osiągnięte. Zamontowane urządzenia w układach technologicznych i pompowych zostały właściwie dobrane, a ich praca przebiega od chwili montażu bezawaryjnie. Zastosowane układy pompowe w systemie cieplnym, sterowanie pomp i wentylatorów przy pomocy falowników, a także sposób programowania urządzeń ciepłowni są kolejnym krokiem realizowanej strategii rozwoju, który prowadzi do unowocześnienia ciepłowni odpowiadającej standardom ujętym w zasadach zrównoważonego rozwoju MPEC-Włocławek. Ponadto wyższa efektywność gospodarowania energią uwolniła dodatkowe środki finansowe, które mogły być przeznaczone na inne ważne dla przedsiębiorstwa i jego odbiorców cele.

 

Autorzy:

dr Michał Pietraszewski
prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

mgr Zygmunt Katolik
prokurent-kierownik Działu Rozwoju, Przygotowania Inwestycji i Remontów
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

mgr inż. Mirosław Podlewski
zastępca kierownika Wydziału Wytwarzania Ciepła – specjalista ds. elektrycznych
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

  

Cały materiał znajdą  Państwo w magazynie "Energetyka Cieplna i Zawodowa" nr 4/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ