Partner serwisu

Bezpieczeństwo w zawieszeniu

Kategoria: Technologie

Remont i regulacja systemu zamocowań

Artur Jasiński, Michał Kwiecień
Zakład Chemii i Diagnostyki, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Gliwice

Nieodpowiedni rozkład naprężeń oraz zła kompensacja wydłużeń cieplnych rurociągów w istotny sposób wpływają na przyspieszone tempo degradacji materiału w najbardziej obciążonych obszarach. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stanowi to znaczące zagrożenie bezpieczeństwa pracy całego układu. Kontrola stanu technicznego układów zamocowań służy określeniu poprawności przenoszenia rozkładów zadanych przez projektanta danego urządzenia.

Warto zapamiętać
Do podstawowych parametrów charakteryzujących zawieszenia należą: typ, nośność, zakres przemieszczeń i histereza. Zapewnienie optymalnych dla zastosowanego układu parametrów zamocowań i ich okresowa kontrola jest niezbędne. Trzeba mieć bowiem na uwadze fakt, że w trakcie eksploatacji rurociągów parametry te mogą ulec zmianie, a z powodu drobnej usterki jednego zamocowania nastąpi zakłócenie pracy zamocowań sąsiednich. Rozmieszczenie systemu zamocowań w przypadku rurociągów wysokoprężnych jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ich eksploatacji i powinno być tak dobrane, aby zapewnić odpowiedni i bezpieczny zakres przemieszczeń cieplnych. Konsekwencją źle pracującego systemu zamocowań i braku kontroli przemieszczeń na podporach może być bardzo niebezpieczne w skutkach spadnięcie rurociągu, a w konsekwencji jego rozszczelnienie, co biorąc pod uwagę parametry robocze, stanowi realne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników obsługi. Dlatego tak ważna jest okresowa diagnostyka systemu zamocowań i w razie konieczności dokonywanie bieżących napraw i modernizacji.
Nie można jednak wykonywać korekty ustawień zamocowań bez posiadania wiedzy o potencjalnych wielkościach i kierunkach przemieszczeń roboczych. Do określenia tych wielkości nie wystarczy analiza dokumentacji koncesyjnej, gdyż stan zakładany na etapie projektowania może różnić się od rzeczywistości, a ponadto w projektach mogą zdarzać się błędy. Ingerując każdorazowo w stan zamocowań rurociągów, wskazana jest analiza wytrzymałościowa dla występujących w danym momencie warunków oraz zamodelowanie i weryfikacja zamierzonych operacji. Przedstawiony w artykule przykład pokazuje, jak w dość prosty i niewymagający dużych nakładów inwestycyjnych sposób można przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemu zamocowań rurociągu.


Autor: Artur Jasiński, Michał Kwiecień, Zakład Chemii i Diagnostyki, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Gliwice

 

Czytaj więcej w magazynie "Energetyka Cieplna i Zawodowa" nr 4/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ