Partner serwisu
05 grudnia 2018

Elektrownie wodne Energi z mechanizmami FIT i FIP

Kategoria: Aktualności

Energa Wytwarzanie skorzysta z instrumentów wsparcia OZE, dedykowanych dla niewielkich jednostek wytwórczych energii elektrycznej, tzw. „feed-in tariff” (FIT) i „feed-in premium” (FIP). Skorzystanie z tych mechanizmów pozwoli na wzrost przychodów w linii biznesowej wytwarzania Grupy Energa.

Elektrownie wodne Energi z mechanizmami FIT i FIP

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z lipca br. umożliwia zastosowanie uproszczonej formy wsparcia dla niewielkich instalacji w postaci systemu stałej, gwarantowanej ceny zakupu, określanej mianem feed-in-tariff (FIT) i systemu dopłat do ceny rynkowej określanego mianem feed-in-premium (FIP). Z tego wsparcia mogą korzystać skorzystać ściśle określone technologie wytwórcze OZE (hydroenergia, biogaz). Instrumenty nie obejmują energii pochodzącej z fotowoltaiki czy turbin wiatrowych.

Energa Wytwarzanie, należąca do Grupy Energa, skorzysta z obu instrumentów dla trzydziestu jeden (z czterdziestu czterech eksploatowanych) małych elektrowni wodnych, czyli wszystkich spełniających wymagania ustawowe. W praktyce mechanizm stałych cen stwarza możliwości poprawy rentowności produkcji energii w niewielkich hydroelektrowniach i wzrostu przychodów z wytwarzania w Grupie Energa do września 2020 roku (do końca piętnastoletniego okresu wsparcia).

- Instrumenty FIT i FIP to bardzo atrakcyjna oferta, gdyż daje możliwości uzyskania wyższych przychodów z wyprodukowanej energii, w porównaniu do osiąganych obecnie. Cieszymy się, że większość naszych małych elektrowni wodnych z tego skorzysta – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Z oczywistych względów nie jesteśmy obecnie w stanie dokładnie powiedzieć, o ile zwiększy się nasz przychód w wyniku skorzystania ze wspomnianych instrumentów. To zależy przede wszystkim od stanu wód, a co za tym idzie wolumenu wyprodukowanej energii. Zakładamy jednak wzrost przychodów o ok. 30 %, w stosunku do uzyskiwanego w ramach poprzedniego systemu wsparcia.

Mechanizm FIT ("feed-in tariff") umożliwia wytwórcom, posiadającym instalacje o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, odejście z systemu świadectw pochodzenia lub systemu aukcyjnego i rozpoczęcie sprzedaży energii po cenie gwarantowanej. W tym przypadku sprzedawca zobowiązany kupuje energię elektryczną po cenie - na atrakcyjnym dla wytwórcy poziomie - równej 90 % ceny referencyjnej właściwej dla danej instalacji. Samodzielnie dokonuje rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej.

Drugi instrument „feed-in premium” (FIP) dotyczy instalacji o mocy nie większej niż 1 MW i nie mniejszej niż 500 kW, także umożliwia sprzedaż energii po cenie gwarantowanej. Wybrany podmiot kupuje energię elektryczną po cenie umownej, a wytwórca samodzielnie dokonuje rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej, uzyskując w efekcie cenę za energię na atrakcyjnym poziomie 90 % ceny referencyjnej (właściwej dla danej instalacji).

Systemy FIT i FIP są znane i cenione przez wytwórców energii w wielu krajach. Wprowadzone w Polsce instrumenty są zgodne z przepisami Unii Europejskiej, które stanowią, że tego rodzaju wspomaganie operacyjne wytwarzania energii elektrycznej z OZE nie wymaga stosowania procedury przetargowej. Są to mechanizmy wsparcia od dawna oczekiwane w branży małej hydroenergetyki, tworzą bowiem stabilne warunki funkcjonowania i rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych (wodzie).

Feed-in tariff

Mechanizm FIT umożliwia wytwórcom, posiadającym instalacje o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, odejście z systemu świadectw pochodzenia lub systemu aukcyjnego i rozpoczęcie sprzedaży energii po cenie gwarantowanej. W tym przypadku sprzedawca zobowiązany kupuje energię elektryczną po cenie - na atrakcyjnym dla wytwórcy poziomie - równej 90% ceny referencyjnej właściwej dla danej instalacji. Samodzielnie dokonuje też rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej.

Feed-in premium

FIP pozwala wytwórcy, który posiada instalacje o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW i nie mniejszej niż 500 kW, odejście z systemu świadectw pochodzenia lub systemu aukcyjnego i rozpoczęcie sprzedaży energii po cenie gwarantowanej. W tym przypadku wybrany podmiot kupuje energię elektryczną po cenie umownej, a wytwórca samodzielnie dokonuje  rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej, uzyskując w efekcie cenę za energię na atrakcyjnym poziomie 90% ceny referencyjnej, właściwej dla danej instalacji.

źródło: energa.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ