Partner serwisu
10 stycznia 2019

Mniej inwestycji zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu

Kategoria: Aktualności

Zamrożenie opłat dystrybucyjnych, co przewiduje ustawa w sprawie cen energii, może spowodować, że zaplanowane inwestycje na 2019 r. zostaną wstrzymane lub realizowane w okrojonym zakresie, ponieważ nie można uwzględnić w taryfie nowych nakładów. Zahamowanie inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ponadto pomoc będzie mogła być przyznana przedsiębiorcom dopiero po jej akceptacji przez Komisję Europejską - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Mniej inwestycji zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu

Ustawa w sprawie cen energii przewiduje przeznaczenie dochodu ze sprzedaży 55,8 mln wolnych uprawień do emisji CO2 z lat 2013-2017 za ok. 5 mld zł. 80% ma pójść na bezpośredni zwrot udowodnionego lub oszacowanego utraconego przychodu spółek obrotu z powodu zamrożenia cen. Ustawa zakłada też przeznaczenie 20% dochodu ze sprzedaży wolnych uprawnień na inwestycje prośrodowiskowe.

Spółki obrotu są zobowiązane nie później niż do 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. obniżyć stawki umowne do poziomu cen sprzed 1 lipca 2018 r. w przypadku odnowionych umów, lub dostosować umowy zawarte po raz pierwszy po 30 czerwca 2018 r. do taryf i cenników obowiązujących do 30 czerwca 2018 r..

- W przypadku umów kompleksowych zamrożenie opłat dystrybucyjnych może spowodować, że zaplanowane inwestycje na rok 2019 zostaną wstrzymane lub realizowane w okrojonym zakresie, ponieważ nie można uwzględnić w taryfie żadnych nowych nakładów. Inwestycje w infrastrukturę niejednokrotnie są częścią projektów realizowanych ze środków unijnych - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Z punktu widzenia spółek obrotu, ustawa zobowiązuje do zmiany ceny energii elektrycznej ze wszystkich dwustronnych kontraktów odnowionych po 30 czerwca 2018 r. Tym samym kwestionuje się zasadność zawartych kontraktów m.in. na rynku regulowanym i prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, co jest niezgodne m.in. z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, Konstytucją RP i z TFUE. Ponadto ustawodawca wkracza w kompetencje niezależnych regulatorów tj. Prezesa URE, UOKiK i KNF, co jest niezgodne z TFUE i obowiązującym prawem, np. ustawą Prawo energetyczne.

Ustawa zakłada też, że minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia rodzaje programów i projektów przedsiębiorców przeznaczonych do realizacji w ramach dofinansowania przez Krajowy System Zielonych Inwestycji. Każde z nowych rozporządzeń będzie musiało być notyfikowane Komisji Europejskiej a pomoc będzie mogła być przyznana przedsiębiorcom dopiero po akceptacji pomocy przez Komisję Europejską.

źródło: konfederacjalewiatan.pl
fot. 123rf.com/fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ