Partner serwisu
07 marca 2019

TGE podsumowuje luty. Znaczny wzrost obrotów energią elektryczną.

Kategoria: Aktualności

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym br. 16 434 002 MWh i był o 78,6 proc. wyższy niż w lutym roku 2018.

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 6 470 135 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,0 proc.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 2 351 081 MWh, a więc o 32,4 proc. mniej niż w lutym roku ubiegłego.

W lutym br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 689 123 MWh, co stanowi 5-krotny wzrost r/r.

TGE podsumowuje luty. Znaczny wzrost obrotów energią elektryczną.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym br. 16 434 002 MWh i był o 78,6 proc. wyższy niż w lutym roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 95,0 proc. r/r przy wolumenie 13 791 215 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 24,2 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 642 787 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lutym na poziomie 213,21 zł/MWh - o 33,03 zł/MWh niższym niż w styczniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 262,15 zł/MWh, co oznacza spadek o 12,33 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w styczniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 6 470 135 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,0 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 4 960 673 MWh, a więc o 4,7 proc. mniej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 509 462 MWh, a więc o 63,9 proc. niższym niż w lutym roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 153 224 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 66,5 proc. r/r) oraz 356 238 MWh na RDBg (spadek o 51,7 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w lutym br. do poziomu 86,60 zł/MWh, czyli o 16,60 zł/MWh niższego względem stycznia br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 98,03 zł/MWh, a więc o 1,17 zł/MWh mniej niż w styczniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 2 351 081 MWh, a więc o 32,4 proc. mniej w stosunku do lutego roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 609 193 MWh, o 18,4 proc. niższym niż w lutym roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 118,25 zł/MWh, co oznacza spadek o 21,55 zł/MWh względem stycznia br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 19 803 toe (w tym 15 743 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 68,3 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 71,19 zł/toe, do poziomu 322,99 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W lutym 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 689 123 MWh (5-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,96 zł/MWh (o 0,28 zł/MWh więcej niż w styczniu bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec stycznia 2019 r. wyniósł 254,77 zł/t, co stanowi wzrosto 5,38 proc. w stosunku do grudnia 2018 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 6,86 proc., do poziomu 11,86 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 3,45 proc. w tym samym okresie i wynosi 300,91 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,64 proc., osiągając wartość 12,61 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do stycznia 2018 roku wyniosła 28,01 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 12,35 proc.) natomiast dla PSCMI 2 11,87 zł/t (wzrost o 4,11 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,45 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 13,94 proc.) i 0,57 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 4,73 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec lutego br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 28 lutego 2019 r. członkami rejestru było 3738 podmiotów. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 482 podmioty.

źródło: TGE
fot. https://pl.123rf.com/
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ