Partner serwisu

O CCS-ie w Krakowie

Kategoria: Aktualności

Z pierwszymi wnioskami z pracy pilotowych instalacji do separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych zapoznali się uczestnicy konferencji organizowanej wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą i TAURON Wytwarzanie, 5 i 6 listopada w Krakowie.

O CCS-ie w Krakowie
TAURON prowadzi prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi. W ich ramach zaprojektowane i wybudowane zostały dwie instalacje pilotowe, które już od ponad pół roku pracują w jednostkach TAURON Wytwarzanie – Elektrowni Łaziska i Elektrowni Łagisza.
– Testy w warunkach przemysłowych pozwalają określić wpływ podstawowych parametrów pracy na sprawność procesu, dają możliwość uzyskania wiedzy technicznej i danych w czasie rzeczywistym – mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie. – Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do optymalizacji układów usuwania CO2 ze spalin oraz opracowania założeń procesowych do budowy tego typu instalacji w większej skali – dodaje.
 
 W Elektrowni Łaziska działa instalacja aminowego usuwania CO2 ze spalin, a w Elektrowni Łagisza zabudowano instalację pilotową sekwestrującą CO2 ze spalin metodą zmiennociśnieniową.
– Wspólnie z TAURON opracowaliśmy unikalną w skali światowej, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego, instalację do usuwania CO2 na stałych sorbentach – mówi prof. Wojciech Nowak z Politechniki Częstochowskiej. – Na konferencji prezentujemy pierwsze wyniki badań z tej instalacji – kontynuuje.
– Konferencja ta jest podsumowaniem ponad dwuletniej współpracy zespołów naukowych i energetyków z Grupy TAURON nad opracowaniem i testowaniem dwóch koncepcji technologicznych związanych z usuwaniem dwutlenku węgla ze spalin – podsumowuje prof. Marek Ściążko z zabrzańskiego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. – Grupy badawcze zbierają obecnie doświadczenia eksploatacyjne z tych instalacji pilotowych, które pobierają część spalin w wielodniowych testach.
 
Podczas konferencji omawiane były tematy związane z odbudową mocy wytwórczych energetyki przy wykorzystaniu czystych technologii węglowych, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Jej uczestnicy mieli także możliwość zobaczenia pracujących w TAURON Wytwarzanie pilotowych instalacji CCS.
 
Źródło: TAURON Polska Energia S.A.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ