Partner serwisu
08 maja 2019

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2019 r. Wzrost obrotów gazem ziemnym.

Kategoria: Aktualności

- Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu br. 18 163 359 MWh i był o 0,3 proc. wyższy niż w kwietniu roku 2018.

- Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w kwietniu br. wyniósł 11 181 395 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 96,1 proc.

- Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 6 068 615 MWh, a więc o 3,8 proc. więcej niż w kwietniu roku ubiegłego.

- W kwietniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 224 339 MWh, co stanowi ponad 3-krotny wzrost r/r.

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2019 r. Wzrost obrotów gazem ziemnym.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu br. 18 163 359 MWh i był o 0,3 proc. wyższy niż w kwietniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 3,9 proc. r/r przy wolumenie 15 283 149 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 30,2 proc., osiągając poziom 2 880 210 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w kwietniu na poziomie 226,92 zł/MWh - o 28,37 zł/MWh wyższym niż w marcu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 266,44 zł/MWh, co oznacza wzrost o 9,60 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w marcu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w kwietniu br. wyniósł 11 181 395 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 96,1 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 8 850 035 MWh, a więc o 131,7 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 331 360 MWh, a więc o 23,86 proc. wyższym niż w kwietniu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 827 024 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 41,5 proc. r/r) oraz 504 336 MWh na RDBg (spadek o 14,7 proc. r/r).
Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w kwietniu br. do poziomu 76,93 zł/MWh, czyli o 0,49 zł/MWh niższego względem marca br. Na RTT średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 98,80 zł/MWh, a więc o 7,43 zł/MWh więcej niż w marcu br.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 6 068 615 MWh, a więc o 3,8 proc. więcej w stosunku do kwietnia roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 706 190 MWh, o 25,6 proc. wyższym niż w kwietniu roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 133,53 zł/MWh, co oznacza wzrost o 37,15 zł/MWh względem marca br.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 38 147 toe (w tym 29 934 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 173 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 73,09 zł/toe, do poziomu 80,11 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W kwietniu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 224 339 MWh (ponad 3-krotny wzrost r/r o 240,9 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,89 zł/MWh (o 0,09 zł/MWh więcej niż w marcu bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec marca 2019 r. wyniósł 258,14 zł/t, co stanowi wzrost o 0,85 proc. w stosunku do lutego 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 0,20 proc., do poziomu 11,91 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,04 proc. w tym samym okresie i wynosi 304,62 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,85 proc., osiągając wartość 12,76 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do marca 2018 roku wyniosła 27,39 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 11,87 proc.) natomiast dla PSCMI 2 7,44 zł/t (wzrost o 2,50 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,34 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 12,68 proc.) i 0,53 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 4,33 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec kwietnia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 75 spółek.
W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 30 kwietnia 2019 r. członkami rejestru było  3785  podmiotów.
Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 503 podmioty.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ