Partner serwisu
23 maja 2019

Politechnika Wrocławska objęła XXI Sympozjum Patronatem Naukowym!

Kategoria: XXI Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW

Politechnika Wrocławska objęła Patronatem Naukowym XXI Sympozjum Energetyka Bełchatów 2019.

Politechnika Wrocławska objęła XXI Sympozjum Patronatem Naukowym!

Politechnika Wrocławska jest wiodącym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce. Jej pozycja wśród uczelni technicznych w Europie i na świecie z roku na rok rośnie. Rozwój uczelni zapewnia potencjał badawczy, dydaktyka na najwyższym poziomie, innowacyjność oraz współpraca z gospodarką. Uczelnia kształci specjalistów, którzy są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego dziedzictwa Politechniki Lwowskiej. Uczelnia pod nazwą Politechnika Wrocławska funkcjonuje od 1945 roku. Jej twórcami i organizatorami byli uczeni lwowscy oraz warszawscy. Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju - na 16 wydziałach (Architektury, Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemicznym, Elektroniki, Elektrycznym, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska, Informatyki i Zarządzania, Mechaniczno-Energetycznym, Mechanicznym, Podstawowych Problemów Techniki, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Matematyki, Techniczno-Informatycznym, Techniczno-Inżynieryjnym, Techniczno-Przyrodniczym), pod kierunkiem ponad 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się prawie 28 tys. studentów. O randze uczelni świadczą wyniki, jakie Politechnika osiąga w corocznych rankingach, takich jak Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, w którym niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Politechnika Wrocławska jest uczelnią techniczną oraz uniwersytecką instytucją badawczą. Nauczanie studentów ma na celu nie tylko przekazanie im rzetelnej wiedzy, ale także kształtowanie twórczego i krytycznego myślenia. Uczelnia realizuje swą misję przede wszystkim poprzez: najwyższe standardy w badaniach naukowych, umiędzynarodowienie oraz wysoką jakość kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną, partnerską współpracę z innymi uczelniami, a także partnerami zewnętrznymi.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ