Partner serwisu
30 maja 2019

Wyniki Grupy PGE w I kwartale 2019 r. zgodne z oczekiwaniami

Kategoria: Aktualności

PGE wypracowała w I kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 9,6 mld zł, czyli o 34 proc. większe niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Wyniki Grupy PGE w I kwartale 2019 r. zgodne z oczekiwaniami
  • W I kwartale 2019 r. Grupa wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej i sprzedała 20,9 PJ ciepła.
  • PGE odnotowała wzrost o 45 proc. produkcji energii z wiatru ze względu na warunki atmosferyczne.
  • W pierwszym kwartale PGE wypracowała solidny zysk EBITDA w wysokości 1,9 mld zł oraz 0,6 mld zł zysku netto.
  • Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 18 proc. r/r, do 1 mld zł. Finalizowana jest flagowa inwestycja Grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.
  • PGE chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Wśród kluczowych projektów rozwojowych, wpływających na obniżenie emisyjności Grupy, znajdują się inwestycje w nowe bloki gazowe, farmy wiatrowe na morzu i lądzie, fotowoltaika, magazyny energii i elektromobilność.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne w I kwartale 2019 r. miała wpływ przede wszystkim sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. W raportowanym okresie zanotowano mniejsze o 0,6 TWh krajowe zużycie energii, spowodowane średnią temperaturą wyższą o 3 st. C w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r.  Większa o 1,5 TWh produkcja energii z wiatru przełożyła się natomiast na mniejsze zapotrzebowanie ze strony operatora na energię generowaną w jednostkach konwencjonalnych.  

W I kwartale 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej, z czego 8,88 TWh, o 10 proc. mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i mniejszego obciążenia oraz modernizacji Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 4,47 TWh, co oznacza spadek o 22 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Rybnik i Elektrowni Dolna Odra.

O 4 proc. spadł wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale 2019 r. wyniósł 1,43 TWh. Jest to efekt przede wszystkim mniejszego zapotrzebowania na ciepło i tym samym mniejszej produkcji energii w kogeneracji.

Ze względu na warunki pogodowe Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 45 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji ze źródeł niesterowalnych wpłynęły także na wzrost zapotrzebowania na pracę interwencyjną elektrowni szczytowo-pompowych należących do Grupy, które wyprodukowały o 55 proc. więcej energii elektrycznej niż w okresie bazowym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł pierwszym kwartale 9,3 TWh, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Ugruntowujemy pozycję niekwestionowanego lidera polskiego sektora energetycznego, utrzymując solidne wyniki operacyjne i finansowe. Segment ciepłownictwa, w którym również zajmujemy wiodącą pozycję, charakteryzuje się dużą wrażliwością na warunki atmosferyczne. PGE odpowiada na zapotrzebowanie systemu, będąc gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla polskiej gospodarki, a w tym kwartale, ze względu na ciepłą zimę, to zapotrzebowanie było mniejsze niż zazwyczaj – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki finansowe

W I kwartale 2019 r. Grupa PGE osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 9,6 mld zł, czyli o 34 proc. większe niż w okresie bazowym. Jest to konsekwencja 100-procentowego obligo giełdowego i zwiększonego przez PGE obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym kwartale wyniósł 1,9 mld zł i był o 15 proc. niższy niż rok temu. Największy wpływ na  wynik miała zmiana modelu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji i mniejsze przychody z tego tytułu oraz zmiana metody księgowania kosztu CO2 z chronologicznej na metodę uśrednioną.  Ze względu na podwyższoną temperaturę w stosunku do okresu bazowego, zapotrzebowanie na ciepło było zdecydowanie mniejsze.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 683 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 645 mln zł. Wydzielony po raz pierwszy w raportowaniu segment Ciepłownictwa zakończył pierwszy kwartał wynikiem 405 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 169 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 165 mln zł.

Konsekwentnie budujemy także pozycję lidera transformacji energetycznej. Koncentrujemy się na finalizacji budowy nowych mocy wytwórczych obniżających emisyjność w Opolu i Turowie oraz realizowaniu kluczowych projektów rozwojowych, do których zaliczamy inwestycje w nowe bloki gazowe, farmy wiatrowe na morzu i lądzie, panele fotowoltaiczne, magazyny energii i elektromobilność. Każdy z tych projektów przyczyni się do zmniejszenia poziomu emisyjności Grupy PGE. Ponadto w obszarze naszego zainteresowania znajdują działania wpisujące się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania to dla nas duży potencjał do rozwoju biznesu i budowania wartości – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 1 mld zł i były o 18 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dobiega końca budowa nowych bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole. Po udanej synchronizacji bloku nr 5 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w styczniu tego roku, 14 maja pomyślnie zsynchronizowano z siecią blok numer 6. W praktyce oznacza to rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej.

Po zakończeniu realizacji inwestycji dwóch bloków energetycznych, Elektrownia Opole wejdzie do czołówki najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ energia elektryczna z dwóch nowych bloków pozwoli na zaspokojenie potrzeb 4 mln gospodarstw domowych. Zakończenie inwestycji zgodnie z harmonogramem zostało zaplanowane na 15 czerwca 2019 r. w przypadku bloku nr 5 i 30 września 2019 r. w przypadku bloku nr 6.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, który obecnie przygotowywany jest do fazy rozruchu. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 89 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. W marcu 2019 r., w wyniku potrzeby dostosowania technologicznego i zwiększonego zakresu prac, zawarto aneks do umowy głównej, skutkujący zwiększeniem wartości kontraktu i wydłużeniem terminu realizacji o 6 miesięcy. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem inwestycja powinna zostać zakończona do 30 października 2020 r.

Bloki gazowo-parowe

Grupa inwestuje w aktywa zasilane gazem. Nowe bloki gazowo-parowe powstaną m.in. w Elektrowni Dolna Odra wykorzystując tym samym potencjał płynący z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG oraz planowanej trasy Baltic Pipe. Budowa dwóch nowych bloków energetycznych o łącznej mocy około 1400 MW wchodzi w zaawansowany etap przygotowania do realizacji. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.

Program rozwoju fotowoltaiki

PGE ma ambitne plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r. W maju tego roku PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh – realizowana najprawdopodobniej poza systemem aukcyjnym – zgodnie z założeniami ma powstać na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol w świętokrzyskim Osieku. Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych powinna rozpocząć działalność w połowie 2022 r. Będzie to pierwsza instalacja fotowoltaiczna oparta na umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE.

Farmy wiatrowe na morzu i lądzie

Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. W styczniu 2019 r. na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów z całego świata. Grupa zamierza zamknąć transakcję do końca 2019 r.

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 roku w województwie zachodniopomorskim powstaną trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ