Partner serwisu
03 czerwca 2019

Technologie oczyszczania spalin dla ciepłownictwa - wywiad z Mirosławem Litke

Kategoria: Aktualności

- Dążenie do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków. Zajmujemy się nowoczesna technologią odpylania, filtracji i neutralizacji zanieczyszczeń dla różnych gałęzi przemysłu w Polsce i na świecie. Obserwując zmiany legislacyjne dotyczące przepisów ochrony środowiska, przygotowywaliśmy się inwestując w nowe technologie, które są w stanie sprostać tym wymaganiom. - mówi Mirosław Litke, Prezes INSTAL-FILTER SA.

Technologie oczyszczania spalin dla ciepłownictwa - wywiad z Mirosławem Litke

Czy rynek ciepłowniczy jest atrakcyjny dla Państwa firmy? Jak wygląda współpraca między dostawcą rozwiązań dla przemysłu a przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, w większości należącymi do samorządów?

Ciepłownictwo to branża, w której funkcjonujemy już wiele lat i zawsze stanowiła istotny element naszej działalności. Doskonale znamy problemy, z jakimi borykają się ciepłownicy i w miarę naszych możliwości staramy się im pomóc dostarczając rozwiązania techniczne dopasowane do ich potrzeb. Współpraca z firmami ciepłowniczymi odbywa się na dwóch płaszczach. Pierwsza polega głównie na edukacji, przedstawianiu nowych rozwiązań technicznych, nowych technologii oraz ważnych czynników wpływających na funkcjonowanie specjalistycznych instalacji. Uczestniczymy w wielu imprezach branżowych, przystępujemy do dialogów technicznych, przedstawiamy najnowsze rozwiązania techniczne, które umożliwiają dostosowanie zakładów ciepłowniczych do nowych wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Druga płaszczyzna to współpraca podczas realizacji inwestycji. Dobra organizacja poszczególnych etapów daje naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa, a realizacja zleceń odbywa się w sposób sprawny i bezproblemowy. Wysokiej jakości usługi oferowane przez INSTAL-FILTER SA są gwarantem sukcesu, a dowodem tego jest blisko 300 instalacji zbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat.

Czy samorząd jest aktywnym i świadomym partnerem w walce z niską emisją?

Niska emisja to problem wynikający głównie z braku świadomości społeczeństwa, braku wiedzy dotyczącej szkodliwości zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania niskiej jakości paliwa lub spalania „śmieci” w paleniskach domowych. W Polsce są one główną przyczyna powstawania smogu. Jak wiemy, ciepłownie dzięki, stosowaniu coraz bardziej zaawansowanych technologii oczyszczania spalin stają się zakładami, które potrafią w sposób przyjazny środowisku spalać węgiel, uznawany przez wszystkich za nie ekologiczny. Tutaj pojawia się właśnie aktywność ciepłowników w krzewieniu wiedzy na temat niskiej emisji oraz zagrożeń z niej wynikających. Widzimy coraz większe zaangażowanie branży w uświadamianie społeczeństwa. Prowadzone są kampanie informacyjne, a narzędziami tej działalności są znane już wszystkim hasła propagowane przez IGCP takie jak „Ciepło Systemowe”, które odbierane jest jako ciepło ekologiczne. Świadome działanie ciepłowni samorządowych w tematyce niskiej emisji przejawia się także w prowadzeniu „Lekcji Ciepła”, których celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży jak powstaje energia i ukazuje jak produkować ją w sposób ekologiczny.

Czy są jakieś bariery, które przeszkadzają we współpracy (legislacyjne, kwestia własności, logistyka) i co można zmienić, by działania były sprawniejsze?

W dostawach technologii, szczególnie takich, które oferuje INSTAL-FILTER SA, bardzo trudną sztuką jest dokonanie wyboru właściwiej metody oczyszczania spalin. Optymalna powinna cechować się przede wszystkim stosunkowo niskimi kosztami inwestycyjnymi ale ze względu na zużycia reagentów należy także brać pod uwagę koszty związane z codzienną eksploatacją tych instalacji. Mówiąc o barierach występujących we współpracy z jednostkami administracyjnymi możemy stwierdzić, że są w zasadzie takie same od lat. Konieczność organizowania przetargów oraz niejednokrotnie określanie „ceny” jedynym kryterium oceny ofert powoduje, że nie zawsze udaje się dokonać właściwego wyboru rozwiązań oferowanych na rynku. Wprawdzie coraz częściej analizowane są również inne wskaźniki, które mają wpływ na funkcjonowanie instalacji czy koszty związane z ich eksploatacją, jednak należy podkreślić, że kryteria te stosowane są bardzo rzadko.

Jak wymogi konkluzji BAT w zakresie ciepłownictwa wpisują się w Państwa działalność?

Konkluzje BAT, dotyczące „Dużych Źródeł Spalania,” zainicjowały nowe podejście przedsiębiorstw ciepłowniczych do spalania węgla w kotłach oraz emisji związków szkodliwych do atmosfery. Aby spełnić wszystkie obowiązujące normy, nie wystarczy już tylko redukcja emisji pyłów. Pojawiły się nowe zapisy obligujące do ograniczenia także innych związków chemicznych, takich jak SOx czy NOx. Zastosowanie właściwej technologii oczyszczania spalin uzależnione jest od szeregu czynników wpływających na ostateczny wybór instalacji i urządzeń. Jest to bardzo trudne i wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej występujących tam zjawisk fizycznych oraz reakcji chemicznych. My to potrafimy. Nasi inżynierowie posiadają ogromne doświadczenie, podparte 25 letnią praktyką w branży. Dzięki temu udaje nam się zaprojektować i wybudować skuteczne systemy oczyszczania powietrza, spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania. Przykładem może być instalacja oczyszczania gazów w jednej ze spółek z Grupy KGHM - ENERGETYCE Sp. z o.o. w Lubinie, gdzie oczyszczane są spaliny z czterech kotłów. Instalacja wykonana w tej elektrociepłowni zapewnia uzyskanie wskaźników emisyjnych wymaganych przez konkluzje BAT, co warunkuje jej funkcjonowanie. Nasi klienci mogą nam w pełni zaufać, bo wiedzą, że sprostamy najtrudniejszym wyzwaniom. Udowodniliśmy, że możliwe jest połączenie rozwoju cywilizacyjnego z troską o środowisko.

Jakie rozwiązania technologiczne oferowane przez Państwa firmę, przyczynią się do redukcji emisji pyłów i związków szkodliwych, a tym samym poprawy jakości powietrza w Polsce?

do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków. Zajmujemy się nowoczesna technologią odpylania, filtracji i neutralizacji zanieczyszczeń dla różnych gałęzi przemysłu w Polsce i na świecie. Obserwując zmiany legislacyjne dotyczące przepisów ochrony środowiska, przygotowywaliśmy się inwestując w nowe technologie, które są w stanie sprostać tym wymaganiom. Inwestowaliśmy także w rozwój zakładu oraz naszych pracowników gdyż spodziewaliśmy się wzrostu zapotrzebowania na nasze instalacje. Dziś możemy zaoferować naszym klientom najbardziej wyrafinowane technologie oczyszczania spalin za pomocą których zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza do ilości śladowych. Nasze instalacje spełniają najbardziej restrykcyjne normy środowiskowe. Najwyższej klasy filtry INSTAL-FILTER skutecznie obniżają emisję szkodliwych pyłów. Z kolei nowoczesne technologie neutralizacji jak odsiarczanie czy redukcja NOx, usuwają problematyczne związki chemiczne z najwyższą na rynku wydajnością. Wszystkie elementy naszych instalacji tworzone są z ogromną starannością, aby całość pracowała niezawodnie przez lata.

Czy realne są zapowiedzi całkowitego odejścia od węgla (w tym w ciepłownictwie) i co go zastąpi? Jakie będzie to miało przełożenie na Państwa firmę oraz przyszłość przedsiębiorstwa (patrząc szerzej – na przedsiębiorstwa, świadczącego tego typu usługi, co Państwo)?

Oczywistym jest fakt, że złoża węgla ulegną wyczerpaniu w przyszłości i konieczne będzie znalezienie alternatywy. Jednakże nie wydaję się, aby najbliższe lata przyniosły radykalne zmiany w tym aspekcie. Tym bardziej, że są rozwiązania, które pozwalają „przekształcić” węgiel w bardziej ekologiczne paliwo. Mam na myśli technologie, które oferuje IFSA. Warto podkreślić fakt, że nasze instalacje zmniejszają szkodliwe skutki wykorzystywania węgla w energetyce czy ciepłownictwie. Źródła wyposażone w nasze urządzenia są zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku. Kompleksowe instalacje INSTAL-FILTER SA umożliwiają odpylanie oraz neutralizację spalin obniżając emisję związków szkodliwych do minimum. Przejście polskiego ciepłownictwa i energetyki na inne niż węgiel paliwo wymaga długiego czasu, wręcz dekad. Do tego momentu, sprawdzą się inwestycje w zakresie produkowanych przez nas instalacji oczyszczania spalin. Takie działania spowodują, że ten sektor stanie się bardziej proekologiczny. Tym samym „oswajamy” owiany zła sławą węgiel, który nadal może być wykorzystywany przy jednoczesnym zachowaniu standardów ekologicznych ustalonych przez ustawodawców.

Dziękuję za rozmowę.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ