Marek Ciapała, Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania PGE GiEK

Absolwent Politechniki Częstochowskiej w zakresie elektrotechniki, a także studiów podyplomowych  menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych „Energetyka polska w Unii Europejskiej” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych „Akademia Energetyki” Szkoły Głównej Handlowej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1987 roku w Elektrowni Opole, gdzie do 2009 r. zajmował stanowiska różnych szczebli. W spółce PGE Górnictwo i Energetyka pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Wytwarzaniem, w centrali PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem. Od 2012 r. do momentu powołania do zarządu PGE GiEK był dyrektorem PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów – największej w Europie elektrowni opalanej węglem brunatnym.

Posiada rozległą wiedzę nt. branży energetycznej i sektora wytwarzania, a także bardzo dobre umiejętności zawodowe w obszarze inwestycji, zarządzania majątkiem produkcyjnym i remontów.