Partner serwisu
15 lipca 2019

Nowy minister ds. górnictwa

Kategoria: Z życia branży

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 15 lipca 2019 r. powołał Adama Gawendę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Pełnomocnika do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. Nowy minister będzie odpowiadał za sektor górniczy i innowacyjne technologie.

Nowy minister ds. górnictwa

Adam Gawęda urodził się 3 listopada 1967 r. w Rydułtowach, mieszkaniec Syryni w gminie Lubomia w Powiecie Wodzisławskim. Ukończył

Szkołę Podstawową w Syryni oraz Liceum Ogólnokształcące w Rydułtowach.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. górnictwa i geologii, ekspert polityki surowcowo-energetycznej, członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

W latach od 1994 do 2007 pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych: był koordynatorem Biura Strategii, koordynatorem Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe, na kopalni pełnomocnikiem dyrektora Systemów Zarządzania Jakością, szefem inwestycji i ochrony środowiska, zastępcą kierownika służby strzałowej, nadsztygarem górniczym, zastępcą kierownika robót górniczych. Wcześniej pracował na stanowiskach: nadgórnika, sztygara zmianowego i starszego inspektora przygotowania produkcji.W czasie swojej pracy zawodowej brał udział w opracowaniu planów ruchu, planów inwestycyjnych, dokumentacji i strategii. Monitorował elementy makro otoczenia polskiego górnictwa, przygotował raport o jego stanie wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył min. w pracach zespołów nad raportami „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku”. Brał udział w projekcie pn. „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Posiada doświadczenie menedżerskie, samorządowe i parlamentarne. Był prezesem klubu sportowego.

W latach 1998-2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego a w II kadencji wiceprzewodniczącym Rady. Zainicjował opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.

W Sejmie VI kadencji pracował w Komisji Gospodarki, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Opracował i zaproponował zmiany do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska. Organizator licznych konferencji i debat, autor publikacji naukowych obejmujących problematykę górniczą i surowcowo-energetyczną oraz rozwój Województwa Śląskiego w symbiozie z górnictwem. Skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.

Współpracuje z wieloma organizacjami charytatywnymi na rzecz potrzebujących. Wielokrotnie interweniował w różnych instytucjach, placówkach i szpitalach, zawsze w obronie najsłabszych.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

źródło: www.gov.pl/web/energia, www.adamgaweda.pl
fot. ME
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ