Partner serwisu
29 lipca 2019

Wyniki operacyjne EDPR w pierwszej połowie roku

Kategoria: Z życia branży

W pierwszej połowie 2019 r. łączna moc zainstalowana portfela aktywów operacyjnych EDPR w 11 państwach wzrosła o 720 MW do 11,8 GW. Przychody wzrosły o 9% do 1 005 mln euro, EBIDTA wyniosła 961 mln euro, co oznacza wzrost o 40% r/r.

Wyniki operacyjne EDPR w pierwszej połowie roku

EDP Renewables (Euronext: EDPR), światowy lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych producentów energii wiatrowej na świecie ogłosił, że na 30 czerwca spółka zarządzała portfelem aktywów operacyjnych o łącznej mocy zainstalowanej 11,8 GW i o średnim okresie użytkowania 8 lat. Aktywa EDPR znajdują się w 11 państwach, przy czym 11,4 GW jest w pełni skonsolidowanych, a 371 MW skonsolidowanych kapitałowo. W ciągu ostatnich 12 miesięcy EDPR powiększyła swój portfel o kolejne 720 MW, z czego 318 MW w Ameryce Północnej, 266 MW w Europie i 137 MW w Brazylii. Na dzień 30 czerwca 2019 r. spółka była zaangażowana w budowę projektów o łącznej mocy zainstalowanej 1,3 GW, z czego 993 MW stanowią projekty farm lądowych, a 330 MW to udziały kapitałowe w stacjonarnych i pływających projektach farm morskich.

Od stycznia do czerwca 2019 r. EDPR wygenerowała 16,2 TWh czystej energii (co oznacza wzrost o 5% r/r), przyczyniając się tym samym do ograniczenia 11 milionów ton emisji dwutlenku węgla. Na poziom produkcji miała wpływ słabsza niż przeciętnie dostępność zasobów wiatrowych, którą zrównoważył jednak przyrost mocy zainstalowanej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (+680 EBIDTA MW r/r). Średnia cena sprzedaży zwiększyła się o 5% r/r, a to za sprawą wzrostu cen w Europie wschodniej oraz wyższych cen uzyskanych w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, a także korzystnych różnic kursowych.

Wyniki finansowe

EDPR osiągnęła przychody na poziomie 1 005 mln euro (+9% r/r), na co złożyły się słabsza dostępność zasobów wiatrowych (spadek o 1 pp r/r; -28 mln euro r/r), wzrost mocy (6% średn. MW; + 71 mln euro r/r), wyższa średnia cena sprzedaży (+5% r/r; +29 mln euro r/r), korzystne różnice kursowe (+27 mln euro r/r) oraz zaplanowane wygaśnięcie 10-letnich ulg Production Tax Credit oraz specjalnych instrumentów podatkowych (-22 mln euro r/r).

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 253 mln euro (+198 mln EUR r/r), a zmiana w ujęciu rocznym uwzględnia zyski ze sprzedaży portfela aktywów o mocy zainstalowanej 997 MW, ogłoszonej w kwietniu 2019 r.

Koszty operacyjne wyniosły 297 mln euro (+1% r/r), bez uwzględnienia 23 mln euro wynikających z zastosowania MSSF 16 (dzierżawa i wynajem).

W związku z tym EBIDTA wyniosła 961 mln euro (+40% r/r), EBIT wzrósł do 667 mln euro (wobec 427 mln euro w pierwszej połowie 2018 r.), przy czym w tym okresie wskutek zastosowania MSSF 16 wartość amortyzacji wzrosła o 17 mln euro. Koszty finansowe netto wzrosły do 189 mln euro (+56 mln euro względem pierwszego półrocza 2018 r.). Na zmianę w ujęciu rocznym miał wpływ zysk w wysokości 15 mln euro ogłoszony w pierwszym kwartale 2018 roku, związany ze sprzedażą udziałów w projekcie morskiej farmy wiatrowej w Wielkiej Brytanii, a także 14 mln euro wynikające z nowego ujęcia leasingu w ramach MSSF 16 w pierwszej połowie 2019 r. oraz wyższe średnie zadłużenie.

Zysk netto między styczniem a czerwcem wzrósł do 343 mln euro (+147% r/r). Wartość przypadająca na mniejszościowy pakiet udziałów wyniosła w tym okresie 91 mln euro.

Na koniec roku finansowego zadłużenie netto wyniosło 3,728 mln euro (+668 mln euro względem grudnia 2018 r.), co jest wynikiem, z jednej strony, środków pieniężnych generowanych z aktywów oraz, z drugiej strony, inwestycji przeprowadzonych w tym okresie, jak również różnic kursowych. Zobowiązania wynikające z partnerstwa instytucjonalnego wyniosły 1 178 mln euro, co odzwierciedla korzyści uzyskane dzięki projektom i współpracę w ramach tax equity partners (-8% względem grudnia 2018 r. w dolarach amerykańskich).

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ