Partner serwisu
05 września 2019

Działania na rzecz klimatu w Ameryce Łacińskiej: EBI i EDPR wspierają rozwój energii odnawialnej w Brazylii

Kategoria: Z życia branży

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wesprze rozbudowę elektrowni wiatrowych i słonecznych w Brazylii przekazując 150 mln euro EDPR Brazil - spółce zależnej EDP Renovaveis (EDPR), będącej światowym liderem sektora energii odnawialnej. Ten kredyt instytucjonalny przyczyni się do rozwoju biznesplanu firmy w Brazylii, gdzie EDPR jest obecna od dekady, a jej portfolio projektów pozwoli na produkcję ok. 1,8 TWh czystej energii rocznie do 2023 r.

Działania na rzecz klimatu w Ameryce Łacińskiej: EBI i EDPR wspierają rozwój energii odnawialnej w Brazylii

Dzięki wsparciu EBI Brazylia będzie w stanie ograniczyć poziom emisji CO2, przyspieszając jednocześnie transformację w kierunku bardziej czystego miksu energetycznego, zgodnie z celami dotyczącymi ochrony środowiska wyznaczonymi na COP21. Ponadto, budowa elektrowni wiatrowych i słonecznych będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę kraju poprzez redukcję kosztów importu energii i paliw, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Brazylii oraz podniesienie poziomu zatrudnienia. Inwestycje wsparte przez EBI przyczynią się do stworzenia aż 1900 miejsc pracy na etapie wdrażania projektów.

To wsparcie, zgodne z założeniami projektu CAEF (Climate Action and Environmental Facility), odzwierciedla zaangażowanie EBI w finansowanie działań na rzecz klimatu poza obszarem Unii Europejskiej i przyczynia się do realizacji polityki unijnej w zakresie energii odnawialnej i środowiska. Projekt ten przyspieszy rozwój produkcji czystej energii z odnawialnych źródeł zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju przyjętymi przez ONZ, zapewniając dostęp do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Podczas uroczystego podpisania umowy, które odbyło się w Madrycie, wiceprezeska EBI Emma Navarro, odpowiedzialna za operacje w Ameryce Łacińskiej i działania Banku w zakresie klimatu, oznajmiła: – zmiany klimatyczne są jednym z największych zagrożeń dla przyszłości naszej planety, dlatego musimy połączyć siły, aby im przeciwdziałać. Dzisiaj robimy bardzo ważny krok na rzecz realizacji naszego zobowiązania do wspierania zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego w Ameryce Łacińskiej. Dzięki temu projektowi bank UE przyczyni się do wzrostu produkcji energii wiatrowej i słonecznej w Brazylii, wspierając tym samym walkę ze zmianami klimatycznymi. Rozwój energetyki odnawialnej przekłada się na ograniczenie emisji CO2, co jest jednym z głównych priorytetów EBI zarówno w Brazylii, jak i w całym regionie.

João Manso Neto, CEO EDPR, podkreślił, że – ta linia kredytowa pomoże nam w rozwoju naszej działalności w Brazylii - kraju, który przechodzi transformację w kierunku przyjęcia bardziej przyjaznego środowisku koszyka energetycznego. Ponadto, zaangażowanie instytucji kalibru EBI daje nam szczególną motywację, ponieważ bank ten pomaga nam nie tylko w realizacji naszej linii biznesowej, ale również wspiera nasz wkład w postęp i rozwój.

EBI przekaże EDPR Brazil 150 mln euro w formie kredytu ramowego, z którego sfinansowana zostanie budowa szeregu lądowych farm wiatrowych i elektrowni słonecznych w Brazylii. EDPR może dodatkowo starać się o długoterminowe pożyczki senior debt od innych instytucji w celu pozyskania funduszy niezbędnych do realizacji projektu.

EBI w Ameryce Łacińskiej

UE jest głównym partnerem rozwojowym Ameryki Łacińskiej, największym inwestorem w tym regionie i jego drugim co do wielkości partnerem handlowym. EBI, jako bank UE, wspiera rozwój relacji między UE i Ameryką Łacińską poprzez finansowanie projektów zgodnych z celami polityki zewnętrznej UE, takimi jak rozwój infrastruktury gospodarczej, środowiskowej i społecznej; rozwój sektora prywatnego oraz minimalizowanie zmian klimatu i przystosowywanie się do nich.

EBI rozpoczął działalność w Ameryce Łacińskiej w 1993 r. Od tego czasu bank UE udzielił wsparcia blisko 120 projektom, przeznaczając na nie łącznie ok. 8,4 mld euro w 14 różnych państwach.

W 2018 r. EBI zwiększył swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapobiegania zmianom klimatu w Ameryce Łacińskiej, przeznaczając 640 mln euro na sfinansowanie 15 operacji; była to największa liczba operacji wspartych przez EBI w tym regionie w ciągu jednego roku.

Wspieranie działań na rzecz klimatu

EBI, największy na świecie wielostronny podmiot finansujący projekty z zakresu działań na rzecz klimatu, postawił sobie za cel zainwestowanie co najmniej 25% swoich środków w działania skierowanie na minimalizowanie zmian klimatu i przystosowywanie się do ich następstw, z czego co najmniej 35% na obszarach poza UE, z zamiarem wspierania niskoemisyjnego wzrostu oraz odporności na skutki zmian klimatu.

W 2018 r. EBI przeznaczył 16,2 mld euro (czyli 29% ogółu swego portfela inwestycji) na wspieranie działań na rzecz klimatu, przekraczając tym samym dziewiąty rok z rzędu postawiony sobie cel. Uruchamianie funduszy dla działań na rzecz klimatu stanowi jeden z priorytetów banku UE. Ma on ambicję stać się liderem w mobilizowaniu funduszy niezbędnych do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2°C i ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C, tak, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego.

EBI jest największym na świecie emitentem zielonych obligacji i jako pierwszy wprowadził je na rynek w Ameryce Łacińskiej.

Projekty klimatyczne EBI w Ameryce Łacińskiej

EBI stał się głównym promotorem energii odnawialnej w Ameryce Łacińskiej za sprawą projektów zatwierdzonych w tym regionie w latach 2013-2018 na kwotę powyżej 840 mln euro.

Minimalizowanie zmian klimatu i dostosowywanie się do nich stanowi główny priorytet EBI w Ameryce Łacińskiej, gdzie projekty wspierane przez bank UE dotyczą głównie ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności upowszechniania energii ze źródeł odnawialnych, zwiększania wydajności energetycznej i wprowadzania zrównoważonych systemów transportu publicznego. Do projektów związanych z przystosowaniem się do zmian klimatu należy modernizacja istniejącej infrastruktury, tak, aby stała się bardziej odporna na nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne i lepiej przygotowana na ich pośrednie i bezpośrednie skutki.

EBI jest instytucją UE, należącą do państw czlonkowskich, udzielającą kredytów długoterminowych. EBI zapewnia długoterminowe finansowanie dla solidnych inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów polityki UE. Sprawozdanie z rekordowej liczby operacji przeprowadzonych przez EBI w Ameryce Łacińskiej w 2018 r. jest dostępne tutaj.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ