Partner serwisu
16 października 2019

Nowy Prezes Urzędu Patentowego RP

Kategoria: Aktualności

Z dniem 14 października 2019 r. pani Edyta Demby-Siwek została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Nowy Prezes Urzędu Patentowego RP

Obejmując funkcję Prezesa, pani Edyta Demby-Siwek podkreśliła, że system ochrony własności przemysłowej w Polsce stanowi istotny element służący rozwojowi innowacyjnej gospodarki w naszym kraju. Znaczenie działalności Urzędu dla realizacji strategii gospodarczej przyjętej przez rząd polega w głównej mierze na zapewnieniu pewności obrotu prawnego w obszarze praw wyłącznych udzielanych na przedmioty własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. Rola Urzędu Patentowego RP w złożonych procesach rozwoju gospodarczego wymaga zwiększenia dynamiki działań i wprowadzania nowych metod zarządzania dla zapewnienia skutecznej realizacji celów ustawowych w warunkach bardzo dużej zmienności otoczenia prawnego i gospodarczego w kraju i zagranicą.

Biorąc pod uwagę cele nakreślone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ochrona własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, powinna być jednym z filarów umożliwiających racjonalne wykorzystanie krajowego potencjału wiedzy i kreatywności w celu tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz rozwoju inwestycji w kluczowych obszarach gospodarki. Istotnym czynnikiem sukcesu w tym zakresie jest także intensywna współpraca z międzynarodowymi instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy ochrony własności przemysłowej w  wymiarze europejskim i globalnym. Tylko ścisłe współdziałanie z podmiotami międzynarodowymi może bowiem zapewnić Polsce skuteczny wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych na arenie międzynarodowej.

Edyta Demby-Siwek jest europejskim i polskim rzecznikiem patentowym

Od 2014 roku była Dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP, a także ekspertem zajmującym się problematyką znaków towarowych. Poprzednio pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prawnego i Wydziału Oznaczeń Geograficznych w tym departamencie. Od dnia 9 maja 2019 sprawowała funkcję p.o. Prezesa Urzędu Patentowego RP. 

Na stanowisku Dyrektora Departamentu Znaków Towarowych podejmowała szereg inicjatyw, zajmując się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, a także nadzorem nad wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce. Przewodniczyła również delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych. Brała aktywny udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Pełniła również funkcje wiceprzewodniczącej zespołu Euro 2012 powołanego do ochrony własności przemysłowej w kontekście wydarzeń sportowych. Występowała również jako pełnomocnik Urzędu Patentowego RP w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Przed podjęciem kilkunastoletniej pracy w Urzędzie Patentowym RP była zatrudniona jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Edyta Demby-Siwek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polskim oraz europejskim rzecznikiem patentowym, absolwentką studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej,
a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji. Jest także autorką  lub współautorką publikacji artykułów prasowych dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują legislacyjną i interdyscyplinarną problematykę ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, rozumianą także jako ważne źródło wsparcia dla rozwoju polskiej innowacyjności, gospodarki
i nauki. Jako doświadczony praktyk od wielu lat współpracuje z międzynarodowymi instytucjami ochrony własności przemysłowej w tworzeniu i implementacji norm prawnych. Jest zwolenniczką aktywnej kooperacji ze środowiskami użytkowników systemu ochrony własności intelektualnej, w tym zwłaszcza rzeczników patentowych, profesjonalnych pełnomocników, twórców i aplikujących do urzędu patentowego, administracji publicznej, jak również instytucji otoczenia biznesu.

źródło: gov.pl
fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ