Partner serwisu
18 listopada 2019

Grupa TAURON: 3 mld zł EBITDA w trzech kwartałach 2019 r.

Kategoria: Aktualności

Grupa TAURON opublikowała dane za trzeci kwartał.

Grupa TAURON: 3 mld zł EBITDA w trzech kwartałach 2019 r.
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 15 proc. r/r (do 15,3 mld zł)
  • EBITDA na poziomie 3,0 mld zł
  • Stabilne wolumeny dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej
  • Nabycie pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW
  • Zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 12 proc. (do 2,7 mld zł). Najwyższy capex
  • w segmentach: Dystrybucja (1,3 mld zł) i Wytwarzanie (972 mln zł)
  • Rozszerzenie zakresu prac przy realizacji bloku 910 MW w Jaworznie w celu poprawy parametrów techniczno-środowiskowych i optymalizacji pracy bloku. Zaawansowanie projektu: 96 proc.
  • Bezpieczny poziom wskaźnika dług netto[1]/EBITDA: 2,83x

(wszystkie dane skonsolidowane za I-III kwartał 2019 r.)

– Za nami pierwszy istotny krok w realizacji Zielonego Zwrotu TAURONA. W trzecim kwartale kupiliśmy pięć farm wiatrowych o mocy 180 MW, co pozwoli na wzrost rocznej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o ok. 450 GWh. Dzięki tej transakcji podwoiliśmy moce zainstalowane w technologii wiatrowej. Obecnie pracujemy nad kolejnymi projektami, które pozwolą nam zrealizować cele strategiczne, w tym m.in. znaczący wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Grupy TAURON – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– W trzech kwartałach 2019 r. zanotowaliśmy zbliżony do ubiegłorocznego wynik EBITDA, który wyniósł trzy miliardy złotych. Warto wspomnieć, że w kolejnych okresach wyniki Grupy będą wzmacniane przychodami generowanymi przez zakupione farmy wiatrowe oraz – od 2020 r. –zyskiem generowanym przez nowy blok w Jaworznie – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. – Cieszę się, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie liderów komunikacji z rynkiem kapitałowym. W tegorocznej edycji konkursu „The Best Annual Report” otrzymaliśmy po raz trzeci nagrodę „The Best of the Best”, nagrodę specjalną za najlepszy raport zintegrowany oraz wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego – dodaje Marek Wadowski.

Dane operacyjne

Grupa TAURON wyprodukowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 10,4 TWh energii elektrycznej, a rok wcześniej – 11,9 TWh. Zmiana wielkości produkcji była konsekwencją realizacji przyjętej strategii handlowej.

Produkcja z odnawialnych źródeł energii wyniosła niemal 1 TWh i zwiększyła się o 41 proc. wobec poziomu osiągniętego w ubiegłym roku (0,69 TWh). Wzrost ten wynikał z występowania korzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych.

Sprzedaż ciepła po trzech kwartałach 2019 r. ukształtowała się na poziomie 9,6 PJ i była na zbliżonym poziomie r/r.

W ciągu 9 miesięcy 2019 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej, co oznacza, że w ujęciu rocznym nie zanotowano zasadniczej zmiany w wolumenie dystrybuowanej energii. W trzecim kwartale 2019 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja przekroczyła 5,6 mln.

Grupa TAURON w trzech kwartałach 2019 r. sprzedała 25 TWh energii do odbiorców końcowych, a w ubiegłym roku 25,4 TWh.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,94 mln ton i była niższa o 19 proc. r/r m.in. z powodu trudnych warunków geologicznych w ZG Sobieski oraz ZG Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 2,96 mln ton, co oznacza spadek o 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i wynika z niższej zrealizowanej produkcji.

W okresie trzech kwartałów 2019 r. 47 proc. zapotrzebowania spółek Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy.

Wyniki finansowe

W okresie trzech kwartałów 2019 r. Grupa TAURON zwiększyła o 15 proc. r/r wielkość przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 15,3 mld. Wzrost ten został osiągnięty dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższe ceny osiągane na rynku hurtowym i detalicznym).

W analizowanym okresie wynik EBITDA wypracowany przez Grupę TAURON przekroczył 3,0 mld zł. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON mają: Segment Dystrybucja (66 proc. udziału) z EBITDA w wysokości 2 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (22 proc. udziału) z EBITDA na poziomie 666 mln zł.

W ujęciu rocznym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był stabilny i wyniósł 854 mln zł.

Po trzech kwartałach 2019 r. marże EBITDA i zysku netto wynosiły odpowiednio 19,8 proc. i 5,6 proc.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 2,74 mld zł i były o 12 proc. wyższe w porównaniu z nakładami poniesionymi w analogicznym okresie ubiegłego roku (2,4 mld zł). Było to konsekwencją przede wszystkim zwiększonych nakładów w segmentach Dystrybucja (wzrost o 144 mln zł), Wydobycie (wzrost o 89 mln zł) i Wytwarzanie (wzrost o 63 mln zł).

Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 1,33 mld zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (754 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (487 mln zł).

W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (513 mln zł). Stan zaawansowania prac przy budowie tego bloku wynosi 96 proc., a jego oddanie do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Zadłużenie i finansowanie

Grupa TAURON utrzymuje stabilną pozycję płynnościową z zagwarantowanym finansowaniem do kwoty 3,8 mld zł. W trzech kwartałach 2019 r. nastąpił wzrost r/r zobowiązań finansowych netto o 13 proc. Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostaje na bezpiecznym poziomie 2,83x.

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł

źródło: tauron.pl
fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ