Partner serwisu
19 listopada 2019

Wyniki Grupy PGE po trzech kwartałach 2019 r. zgodne z oczekiwaniami

Kategoria: Aktualności

Grupa PGE opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2019 roku. W raportowanym okresie PGE wypracowała zysk netto w wysokości 2,2 mld zł, czyli o 29 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wyniki Grupy PGE po trzech kwartałach 2019 r. zgodne z oczekiwaniami
  • PGE osiągnęła po trzech kwartałach 2019 r. wynik EBITDA na poziomie 6,1 mld zł, czyli o 18 proc. większy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
  • W raportowanym okresie PGE wypracowała zysk netto w wysokości 2,2 mld zł, czyli o 29 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Operacyjny cash flow po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 4,8 mld zł, czyli o 79 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
  • Przez 9 miesięcy 2019 r. Grupa wyprodukowała 43,4 TWh energii elektrycznej i sprzedała 32,5 PJ ciepła.
  • PGE odnotowała wzrost o 23 proc. produkcji energii z wiatru ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.
  • Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 19 proc. r/r, do 4,5 mld zł. Ukończona została flagowa inwestycja Grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, a prace na budowie bloku nr 7 w Turowie na koniec III kwartału osiągnęły 93 proc. zaawansowania. Trwają także prace na budowie trzech nowych farm wiatrowych pod nazwą Klaster o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt, którego zakończenie planowane jest na I kwartał 2020 r., zwiększy moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni tym samym Grupę na pozycji lidera rynku OZE.
  • PGE chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Aktywnie rozwija m.in. program budowy farm fotowoltaicznych, a wśród partnerów, których grunty zostaną wykorzystane do realizacji tego projektu, są już Grupa Azoty i „Siarkopol”, KGHM Polska Miedź oraz PKP Polskie Koleje Państwowe. Grupa PGE kontynuuje również prace nad pozyskaniem partnera strategicznego do projektu offshore. 22 października podjęto decyzję o zaproszeniu do kolejnego etapu, czyli negocjacji dokumentów transakcyjnych, firmy Ørsted – światowego lidera tej technologii.
  • Grupa rozwija obszar elektromobilności. W III kwartale podpisała porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu w ramach projektu związanego z produkcją autobusów elektrycznych, a także z Polską Grupą Zbrojeniową, Autosanem oraz Tauronem i Eneą, dotyczące elektrycznej floty pojazdów specjalnych dla energetyki. W raportowanym okresie PGE podpisała także list intencyjny zakładający budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych przy oddziałach ZUS.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach wyniósł 6,1 mld zł i był o 18 proc. wyższy niż rok temu. Największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2 wycenianych na ok. 1,4 mld zł. Pozytywny wpływ na wynik samego III kwartału (wzrost EBITDA o 16 proc.) miał wzrost zrealizowanej ceny energii o 68 zł/MWh w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł po trzech kwartałach 2,2 mld zł, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Największy udział w zysku EBITDA raportowanej Grupy PGE po 9 miesiącach 2019 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2 765 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 1 810 mln zł. Segment Ciepłownictwa zakończył raportowany okres wynikiem 865 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 532 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 411 mln zł.

Utrzymujemy trend solidnych wyników finansowych, które wzmacniane są przez zdarzenia jednorazowe. Kolejny raportowany okres kończymy także z satysfakcjonującymi wynikami operacyjnymi i wzrostem produkcji z odnawialnych źródeł energii. Tylko z wiatru wyprodukowaliśmy 23 proc. więcej energii niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a zwiększone wolumeny źródeł niesterowalnych po raz kolejny przełożyły się na wzrost zapotrzebowania na pracę stabilizujących system wodnych elektrowni szczytowo-pompowych, które zanotowały wzrost o 67 proc. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne po trzech kwartałach 2019 r. miało wpływ przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie ze strony operatora na energię generowaną w jednostkach konwencjonalnych, co związane było ze zwiększonym wolumenem produkcji z wiatru (+1,9 TWh) oraz zwiększonym wolumenem energii importowanej (+2,7 TWh), przy spadku krajowego zużycia energii o 0,8 TWh.

W 9 miesięcy 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 43,44 TWh energii elektrycznej, z czego 24,82 TWh (o 16 proc. mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów, a także modernizacji prowadzonych w obu elektrowniach.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 13,54 TWh, co oznacza spadek o 12 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik.

O 9 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 3,12 TWh. Na wzrost wpłynęła większa produkcja energii elektrycznej w kogeneracji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków.

Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 23 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji PGE osiągnęła także w przypadku produkcji z biomasy, gdzie zanotowano wzrost o 39 proc. Zwiększona produkcja ze źródeł niesterowalnych przełożyła się na 67 proc. wzrost produkcji w wodnych elektrowniach szczytowo-pompowych, które pełnią rolę interwencyjną w systemie.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w raportowanym okresie 27,1 TWh, co oznacza utrzymanie na tym samym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, mimo krajowego spadku zużycia energii.

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce i potwierdzają to realizowane przez nas inwestycje. Trwają intensywne prace w związku z wyborem partnera do realizacji programu farm wiatrowych na Bałtyku, nawiązujemy również współpracę z największymi polskimi właścicielami  gruntów, takimi jak PKP czy KGHM Polska Miedź, przy realizacji naszego ambitnego programu PV. W najbliższym czasie podpisana zostanie również umowa pomiędzy PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK dotycząca instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów. Moc farmy może sięgnąć nawet 60 MW.  Konsekwentnie wzmacniamy tym samym naszą pozycję lidera w sektorze odnawialnych źródeł energii – mówi Henryk Baranowski.

W naszym portfolio inwestycyjnym znajduje się także niskoemisyjny gaz, w tym flagowa inwestycja oparta na tym paliwie, czyli dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Po zakończeniu inwestycji, czyli około 2024 roku, Nowa Dolna Odra będzie jedną z najnowocześniejszych i przyjaznych dla środowiska elektrowni systemowych w Europie. Konsekwentnie stawiamy także na rozwój elektromobilności, do której podchodzimy w sposób komplementarny. Stawiamy na rozwiązania systemowe – od infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, przez zeroemisyjny transport publiczny, po sukcesywne uzupełnianie własnej floty samochodów specjalnych o pojazdy z napędem elektrycznym. Jednocześnie – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – stawiamy na efekt synergii, podejmując współpracę z branżowymi partnerami – dodaje Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje po trzech kwartałach 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 4,5 mld zł i były o 19 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 30 września, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji PGE – budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, sprawność produkcji energii elektrycznej w nowych blokach osiąga poziom ok. 46 proc., co przekłada  się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko. Nowe bloki energetyczne są niskoemisyjne i z zapasem spełniają rygorystyczne normy środowiskowe Unii Europejskiej. Na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej w opolskich blokach zostanie wyemitowane od dwóch do czterech razy mniej tlenków siarki i azotu, a jednostkowa emisja dwutlenku węgla jest mniejsza o ok. 25 proc. Dzięki inwestycji wartej blisko 11,6 mld zł Elektrownia Opole zajmuje obecnie miejsce w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zaspokaja 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Energia wyprodukowana w nowych blokach jest w stanie zasilić aż 4 miliony gospodarstw domowych.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, gdzie kontynuowane są prace budowlane i montażowe. We wrześniu 2019 r. podano napięcie z linii 110 kV, a w najbliższym czasie rozpocznie się faza rozruchów poszczególnych urządzeń. W I kwartale 2020 r. planowane jest rozpalenie kotła na oleju. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosiło na koniec III kwartału ok. 93 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem nowy blok nr 7 zostanie oddany do eksploatacji do 30 października 2020 r.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ